Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A7B33DIF – Zpracování digitální fotografie

Naše motto : “FOTOGRAFIE NENÍ NÁHODA”. Od úvodní myšlenky, přes kompozici a přípravu scény, nastavení fotoaparátu, zpracování v počítači až po finální tisk či vystavení na web, je třeba vzít v potaz řadu aspektů, které si nefotografové běžně neuvědomí. Studentům předmětu DIF chceme některé z nich přiblížit. Začínáme v únoru ve fotografickém ateliéru v Dejvicích a v polovině semestru se přesouváme k postprodukci digitálního obrazu do počítačové učebny pouze o několik pater výše také v Dejvicích. JSME PŘIPRAVENI I NA PŘÍPADNOU DISTANČNÍ (v poč. lab. možná i HYBRIDní) VÝUKU. Jsme ostřílení pedagogové z let 2020 až 2022. Výsledky našich studentů jsou výborné! Viz Síň slávyDalší informace viz "Cíle předmětu a metody jeho vyučování".

PDF verze

Aktuality

  • Vernisáž výstavy ZRCADLENÍ & HRANA / NA HRANĚ a vyhlášení soutěže studentských projetů proběhne v mírně posunutém termínu ve ČT 1. 6. 2023, se zahájením od 17 hod. v Kampusu Dejvice - areál CIIRC, prosklené přízemí budovy A - Rektorát ČVUT.


V měsících květnu a červnu mají všichni studenti předmětu nově otevřený přístup (přes kartovou čtečku u dveří) do poslucháren T2:A3-412 a T4:A4-405. Mimo rozvrhové hodiny, kdy je v PCLAB volno, můžete využít především programy Adobe Photoshop a také ACDSee Photo Studio Ultimate 2023. Při vlastní samostatné práci dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce a při odchodu z učebny poslední přítomný zkontroluje uzavření oken a vypne hlavní (červeno/zelený) vypínač rozvodu napětí 230 V, který je na stěně těsně vedle dveří.

P.S.: SVTI bohužel neumí nastavit přístup pouze pro skupinu studentů zapsaných na předmět. Pokud “toužíte” pracovat v PCLAB samostatně, tak mi to napište a pokusím se ještě zařídit přístup individuálně.

Za celý team DIF 2023, Aleš Němeček (an)


ZRCADLENÍ a HRANA / NA HRANĚ , to jsou dva názvy Fotografických projektů DIF pro LS 2023. Vybrány byly z několika desítek návrhů v demokratickém hlasování studentů přítomných (asi 50) na přednášce dne 2.3.2023. Vyberte si jeden a nahrajte do odevzdávacího systému koncept semestrálního projektu (do 15.3.2023). Můžete samozřejmě pracovat na obou projektech a oba odevzdat. V historii našeho předmětu už se to stalo. Student je pak bodově zvýhodněn u zkoušky. Téměř 1/3 bodů k dosažení hodnocení A z celé zkoušky tvoří perfektně zvládnutý projekt. Když někdo odevzdá dva projekty, neznamená to ale automaticky 64 bodů ke zkoušce. Rozvrhněte si síly. Nezapomeňte konzultovat se svými cvičícími, dobře vám poradí. Kdo má pocit, že odevzdání 10 digitálních fotografií je v dnešní době multimédií příliš svazující jednoduchá technologie, může dle ukázek na přednášce zvolit rovněž analogovou fotografii, video - časosběr, CGI, VR, AI nebo i kombinace řečeného. Fotografie má širokou náruč. Závazná jsou témata projektů, neboli obsah. Forma (styl, technika, technologie) a originalita (nápad), to vše už je zcela na vás. Přeji všem hodně sil, štěstí a hlavně Dobré světlo… :)

Za celý team DIF 2023, Roman Sejkot, 6. 3. 2023


Milí studenti DIF 2023,

jsme velice rádi, že jste si zapsali ke studiu v LS 2023 náš předmět Zpracování digitální fotografie. Je Vás z různých fakult ČVUT téměř 60. Děkujeme Vám a budeme se maximálně snažit naplnit Vaše očekávání!

Jak bude výuka probíhat?

PREZENČNĚ… Převážně, nejlepší vydrží až do konce, u nás je to tak trochu jako s hrou na housle. Učit fotografování v ateliéru nebo reportáž v exteriéru jen přes monitor, to není ono.

Poznámky K SAMOSTUDIU ale na stránkách předmětu DIF ponecháváme. Co kdyby? Mohou se hodit těm studentům, kteří se nebudou moci z nějakých důvodů, třeba zdravotních, účastnit prezenční výuky.

Sekce “Aktuality” ještě obsahuje záměrně ponechané pokyny k výuce v LS 2021, abyste viděli, jak složité to bylo. A co kdyby se to vrátilo?

Tip pro nedočkavce: projděte Síň slávy a popřemýšlejte, jaký fotografický projekt byste chtěli dělat?

S fotografickým přáním “Dobré světlo!” za všechny kolegy, Roman Sejkot, 21. 2. 2023, Praha.


38 SKVĚLÝCH Z DIF 2022

Je dobojováno! Výsledky Fotosoutěže DIF 2022 už jsou známé. Studenti si mohli vybrat jeden ze dvou názvů semestrálních fotografických projektů: ZMĚNA & PROTIKLADY. Pětičlenná porota pedagogů pečlivě nezávisle bodově hodnotila Obsah (16), Originalitu (8) a Formu (8) každého projektu s maximálním možným počtem dosažitelných bodů 32. Soutěže se zúčastnilo 38 studentek a studentů ze 70 oficiálně zapsaných ke studiu předmětu Zpracování digitální fotografie z celé ČVUT v LS 2022. Jak to dopadlo?

Následující výčet jmen obsahuje pořadí v soutěži a počet dosažených bodů od všech porotců dohromady ze 160 maximálně možných. Zde jsou výsledky: 1. Sámí Salah - 143, 2. - 3. Tereza Hlavová - 135, 2. - 3. Petr Uhlíř - 135, 4. Jiří Janota - 126, 5. Karolína Černá - 123, 6. - 7. Anna Tesaříková - 111, 6. - 7. Kryštof Havlík - 111, 8. Vít Petřík - 110. První tři jmenovaní obdrželi diplomy a hodnotné fotografické publikace. Kryštof Havlík a Karolína Černá se bez ohledu na hodnocení poroty stali držiteli speciální ceny Romana Sejkota a Václava Hlaváče. Kryštof Havlík za humor ve fotografii, který je nesmírně vzácný. Karolína Černá za práce pořízené digitální dírkovou komorou, čímž překlenula 200 let technologického vývoje fotografie.

Práce prvních osmi jmenovaných si lze prohlédnout na výstavě v Dejvicích v přízemí budovy CIIRC ČVUT / Rektorát / recepce. Výstava započala vernisáží a slavnostním předáním cen vítězům soutěže dne 19. 5. 2022 a potrvá do konce roku. Lze se rovněž usadit do pohodlného křesla v recepci a začíst se do studentských úvah na téma Fotografie.

Fotografické projekty i eseje studentů jsou nesmírně zajímavé a pokrývají celé spektrum technického a společenského fenoménu zvaného fotografie. Nikoli náhodou zvítězil projekt s názvem Algorithmic Women studenta Sámího Salaha. AI zasahuje již zcela běžně do našich životů i v oblasti počítačového zpracování fotografického obrazu. Detekuje, analyzuje, vyhodnocuje a pozměňuje, aniž bychom si toho byli vědomi. Někdy ano, ale většinou ne. Studenti se zamýšlejí i nad významem sdělovaných zpráv, viz válečná agrese Ruska na Ukrajině, nebo nad trvalými hodnotami pro celé lidstvo, vytvářenými pomocí fotografie po dobu již téměř dvou staletí (obrazová historie). Se studentskými pracemi se lze seznámit i po skončení výstavy v Síni slávy na stránkách předmětu A7B33DIF.

Co dál? Předmět Zpracování digitálního obrazu / DIF se úspěšně učí na FEL ČVUT pro celou univerzitu od roku 2009 a v roce 2023 oslaví krásné 15. výročí. Spolu s covidem to vypadalo, že předmět závislý na kontaktní výuce v ateliéru a v počítačové učebně, skomírá. Letos jsme se ale naprosto přesně vrátili se všemi čísly do radostného roku 2019, tedy před covid. Úvahy tvůrců předmětu, učitelů a podporovatelů, se ubírají několika směry. Již několik let se ozývají hlasy volající po vzniku DIF II, předmětu specializovanějším a navazujícím na základní DIF I. Projekt Algorithmic Women směřujie k úvaze zavedení speciální kategorie fotosoutěže obrazů vytvářených AI a ovládaných lidmi (zatím?). Spolupráce v rámci fotosoutěže a možná i výuky by se asi dala rozšířit i na další technické univerzity v ČR. Plány tedy máme, ale co přinese budoucnost, tam zatím nedohlédne ani sebelepší digitální kamera. Obrazy budoucnosti poznáme, až se stanou skrze přítomnost minulostí…

Roman Sejkot, 25. 5. 2022, FEL ČVUT, Praha.

Záštita výstavy DIF 2022: Václav Hlaváč. Pořadatel výstavy: Katedra kybernetiky FEL ČVUT. Plakát, pozvánka, diplomy, tisk výstavy: Michal Neoral, Jan Šochman. Fotografie na plakátu: Petr Uhlíř. Fotografie z výstavy: Petr Neugebauer, Aleš Němeček. Knižní ceny pro vítěze: Hana Pokorná. IT podpora: Daniel Večerka. Úvodní slovo k výstavě: Roman Sejkot.


PROTIKLADY a ZMĚNA, to jsou dva názvy Fotografických projektů DIF pro LS 2022. Vybrány byly z několik desítek návrhů v demokratickém hlasování studentů přítomných (asi 60) na přednášce dne 3.3.2022. Vyberte si jeden a nahrajte do odevzdávacího systému koncept semestrálního projektu. Můžete samozřejmě pracovat na obou projektech a oba odevzdat. V historii našeho předmětu už se to stalo. Student je pak samozřejmě bodově zvýhodněn u zkoušky. Téměř 1/3 bodů k dosažení hodnocení A z celé zkoušky tvoří perfektně zvládnutý projekt. Když někdo odevzdá dva projekty, neznamená to ale automaticky 64 bodů ke zkoušce. Rozvrhněte si síly. Nezapomeňte konzultovat se svými cvičícími, dobře vám poradí. Přeji všem hodně sil, štěstí a hlavně Dobré světlo… :)

Za celý team DIF 2022, Roman Sejkot, 7. 3. 2022


Máme vlastní učebnici, která je postavena na letitých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT. Obsahuje nejen přednášky, cvičení, nejlepší studentské Projekty a Eseje, je rozšířením obsahu výuky, aneb co se už do výuky nevešlo… Vhodná k samostudiu i distanční výuce.

Kniha FOTOGRAFIE byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.

K dostání je např. v univerzitní dejvické prodejně studijní literatury v NTK.

  • Roman Sejkot, Václav Hlaváč: Kniha FOTOGRAFIE / od fotogramu k výpočetní fotografii /, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017, Univerzitní knihkupectví, budova NTK, Technická 6, Praha 6.

Přednášky: čtvrtek 14:30-16:00, JP:B-670 (CIIRC ČVUT)

Přednášející: Václav Hlaváč (VH), Roman Sejkot (RS)

Přednášíme počínaje čtvrtkem 23. 2. 2023

Přednášky jsou v CIIRC ČVUT, Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, a to v budově B (budova s dlouhou prosklenou fasádou směrem do ulice). Použijte vchod do budovy, který je nejdále od Vítězného náměstí. Je to stejný vchod, kterým se chodí do Technické menzy. Nejdříve vyjdete po schodech do chodby (ignorujete výtah hned vpravo za posuvnými dveřmi z ulice). Chodbou projdete přímo asi 15 metrů k výtahu. Vyjedete do 6. patra. Vaše kartička by měla otevírat dveře v 6. patře. Místnost JP:B-670 je druhá posluchárna, když u dveří odbočíte vlevo (směrem na jih).

č. předn. datum 2023 náplň prezentace
1 23. 2. (VH) Počítačové vidění vs. digitální zpracování obrazu, zakotvení. Fotoaparát. Jednooká zrcadlovka a její ovládání. Pořízení statického obrazu, geometrie, optika. Zadání semestrálních prací / Projekt / Esej Počítačové vidění, zakotvení, Fotoaparát, optika
2 2. 3. (RS) Historie fotografie. Technika a obsah. Technika, 12 českých fotografů, 12 světových fotografů
3 9. 3. (RS) Fotografické styly. Výtvarná a dokumentární fotografie. Fotografické styly
4 16. 3. (RS) Světlo a osvětlování ve fotografii. Speciální osvětlení pro technickou fotografii. Osvětlení ve fotografii
5 23. 3. (VH) Digitální obraz a jeho vlastnosti. Barva a její vnímání. Barevné obrazy. Správa barev mezi zařízeními. Digitální obraz, Barevné obrazy, Správa barev
6 30. 3. (VH, přednáška výjimečně v JP:B-671) Jasové a geometrické transformace. Předzpracování, vyhlazování, hrany, hranové body, zaostřování. Jasové a geom. tx, Předzpracování v prostoru obrazů, Hrany, hranové body, ostření
7 6. 4. (VH) Fourierova transformace. Předzpracování ve frekvenčním spektru. Fourierova tx, Fourier. filtrace
8 13. 4. (VH) Segmentace pro fotografii, principy dovolující např. maskování lasem, kouzelnou hůlkou. Inpainting. Segmentace obrazu pro fotografii, Doplňování fotografií, Světlana Lazebnik 2012, A. Efros, U of Berkeley, What makes a good picture?
9 20. 4. (RS) Budoucnost fotografie jako technického a společenského fenoménu.
10 27. 4. (RS) Kompozice. Teorie a psychologie fotografie. Kompozice, Teorie a psychologie fotografie
4. 5. Nikdo. Přednáška není, protože na FEL se učí jako v pondělí kvůli náhradám za svátky.
11 11. 5. (RS) Technická a vědecká fotografie. Autorský zákon pro fotografy. Autorský zákon pro fotografy
12 18. 5. (RS) DTP a komerční software. Filosofie fotografie. DTP, Filosofie fotografie
13 25. 5. (VH) Komprese obrazů. Komprese obrazů

Odkazy na prezentace přednášek jsou z předchozího školního roku. Přednášející budou prezentace typicky před přednáškou vylepšovat a odpovídajícím způsobem na této stránce postupně občerstvovat i odkazy.

Konzultace semestrálního projektu, nebo jiných neškolních aktivit týkajících se fografie, je možná s Romanem Sejkotem v prvním bloku semestru během 45 minut po každé přednášce.

Pro případ nutnosti máme připravenou možnost vzdáleného přednášení přes MS-Teams. Tuto možnost spustíme, až nebude možné přednášet kontaktně.

Doporučená literatura

Cvičení, pravidla pro zápočet a zkoušku, opisování

  • Opisování považuji za nepřípustné. Bude-li student při písemce přistižen při opisování, bude z písemky hodnocen nula body bez možnosti psát písemku znovu. U odevzdaných esejů, projektů a dalších úloh je opisování kontrolováno a srovnáváno s pracemi jiných. Opisování bude v předmětu trestáno. Dále bude studijní oddělení FEL ČVUT požádáno, aby opisování zaznamenalo do studijní dokumentace studenta.

Václav Hlaváč, zodpovědný za předmět

Minulé výsledky z let 2009 až 2022

Výstava studentských Projektů a Esejů s tématy PROTIKLADY a ZMĚNA započala vernisáží v 17 hodin 19. května 2022 v přízemí nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu (Rektorátu ČVUT). Je veřejnosti volně přístupná v pracovní dny. I z ulice je k vidění asi polovina výstavy (nároží náměstí a ulice Jugoslávských partyzánů).

Vítězné vystavené práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší síně slávy.

Výstava studentských Projektů a Esejů s tématy COGITO ERGO SUM a REALITA? započala vernisáží v 17 hodin 7. října 2021 v přízemí nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu (Rektorátu ČVUT). Je veřejnosti volně přístupná v pracovní dny. I z ulice je k vidění asi polovina výstavy (nároží náměstí a ulice Jugoslávských partyzánů).

Vítězné vystavené práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší síně slávy.

Výstava studentských Projektů a Esejí na téma CHYBA? a NEPOZOROVANÉ započala vernisáží v říjnu 2020 na terase nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu a po vernisáži byla přesunuta do budovy Rektorátu ČVUT, tamtéž, kde je dodnes volně přístupná v pracovní dny a tzv. z ulice je k vidění asi polovina výstavy.

Vystavené fotografie si můžete vzdáleně i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší síně slávy.

Výstava studentských Projektů a Esejí na téma KONTRAST a VE SMYČCE ČASU proběhla v květnu až červnu 2019 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete vzdáleně i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář FEL ČVUT na rok 2019 ze studentských prací DIF a DCGI z roku 2018

Pro fakultní kalendář FEL ČVUT na rok 2019 jsme vybrali to nejlepší z prací studentů DIF a DCGI za rok 2018. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma BARVA a ALFA A OMEGA proběhla v květnu až červnu 2018 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2018

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2018 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma CHAOS a CESTA proběhla v květnu až červnu 2017 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2017

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2017 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v květnu až červnu 2016.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2016

Pro fakultní kalendář na rok 201ž jsme opět vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v červnu 2015.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii, kde naleznete též fotky z vernisáže výstavy.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2015

Pro fakultní kalendář na rok 2015 jsme vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Soutěž studentských fotografií 2014

Nejlépe hodnocené fotografie v roce 2014 si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vybrané práce za celou dobu běhu předmětu od roku 2009 po současnost najdete v síni slávy.

Přání studentům

Přejeme studentům, ať se jim látka předmětu Zpracování digitální fotografie líbí a dobře studuje. Těšíme se na zpětnou vazbu a podněty k vylepšení. Mluvte s námi při přednášce i po ní, na cvičení, pošlete e-mail, telefonujte, (zapněte si mikrofon při distanční výuce), budeme rádi!

Václav Hlaváč, Roman Sejkot, 10. 2. 2022

courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2023/05/31 14:17 by nemeceka