Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

A7B33DIF – Zpracování digitální fotografie

Naše motto : “FOTOGRAFIE NENÍ NÁHODA”. Od úvodní myšlenky, přes kompozici a přípravu scény, nastavení fotoaparátu, zpracování v počítači až po finální tisk či vystavení na web, je třeba vzít v potaz řadu aspektů, které si nefotografové běžně neuvědomí. Studentům předmětu DIF chceme některé z nich přiblížit. Začínáme v únoru ve fotografickém ateliéru v Dejvicích a v polovině semestru se přesouváme k postprodukci digitálního obrazu do učebny na Karlově náměstí. JSME PŘIPRAVENI NA DISTANČNÍ VÝUKU. Jsme poučení pedagogové z LS 2020. Výsledky našich studentů jsou výborné! Viz Síň slávyDalší informace viz "Cíle předmětu a metody jeho vyučování".

PDF verze

Aktuality

18 STATEČNÝCH Z DIF 2021

Je dobojováno! Výsledky Fotosoutěže DIF 2021 už jsou známy. Studenti si mohli vybrat jeden ze dvou názvů semestrálních fotografických projektů: COGITO ERGO SUM nebo REALITA? Z pedagogů složená čtyřčlenná porota pečlivě nezávisle bodově hodnotila Obsah (16), Originalitu (8) a Formu (8) každého projektu s maximálním možným počtem dosažitelných bodů 32. Soutěže se zúčastnilo 18 studentek a studentů z 51 studentů oficiálně zapsaných ke studiu předmětu Zpracování digitální fotografie z celé ČVUT v LS 2021. Jak vše dopadlo? Následující výčet jmen obsahuje pořadí v soutěži a počet dosažených bodů získaných od všech porotců dohromady. Zde jsou výsledky:

1. Adéla Mišicáková (118 bodů), 2. Filip Kučera (102), 3. Adéla Chalupová (99), 4. Martin Fischer (97), 5. - 6. Kateřina Tomášková (92), 5. - 6. Andrei Zhikulin (92), 7. Emese Szabó (87), 8. Pavel Mareš (85), 9. Jiří Zemko (82), 10. - 11. Hana Pikulíková (77), 10. - 11. Evgenii Litvinov (77), 12. Jan Steuer (76), 13. Tsimafei Raro (75), 14. David Roubal (73), 14. - 15. Tereza Ehnová (67), 14. - 15. Viktor Bobůrka (67), 16. Kryštof V. Novák (52), 17. Anton Voznia (49).

Sláva vítězům, čest poraženým, říká se obvykle, ale pro mne jsou vítězové všichni výše jmenovaní, kteří v daném časovém termínu za velice ztížených kovidových podmínek, sami doma, bez jediného kontaktu se spolužáky, s učiteli, s univerzitou, vše jen on-line, odevzdali práce do soutěže. Komu čest, tomu čest! Až nahlédnete do Síně slávy, jistě mi dáte za pravdu!

Vernisáž výstavy se slavnostním předáním cen nejlepším účastníkům soutěže proběhne počátkem října 2021, na začátku zimního semestru, za účasti studentů, jejich doprovodu a pedagogů DIF. Těšíme se na Vás!

Nechť Vás i ostatní spoluonlinestudenty, kteří soutěž nestihli, na cestě dalším fotografickým životem provází jen Dobré světlo!

Za celý tým učitelů a neviditelných podporovatelů DIF 2021, Roman Sejkot, 12.6.2021, FEL ČVUT, Praha.

VÍTĚZNÉ NÁZVY SEMESTRÁLNÍCH FOTOGRAFICKÝCH PROJEKTŮ 2021

Studenty byly zvoleny v tajném korespondenčním demokratickém hlasování v prvním březnovém týdnu roku 2021 tyto názvy projektů:

1. COGITO ERGO SUM

2. REALITA ?

Autoři vítězných návrhů, Kateřina Dlouhá (studentka) a Petr Neugebauer (učitel), k návrhům společně s organizátorem volby Romanem Sejkotem dodávají:

COGITO ERGO SUM (Myslím, tedy jsem). S tímto tématem/názvem by si šlo ještě vyhrát: a) Dýchám, tedy jsem (?), b) Cítím, tedy jsem (vztaženo k emocím obecně, nikoli pouze k čichovému vjemu :), pokud bych toto téma měla zobecnit, tak “XXX, tedy jsem”. KD

REALITA ? Umělá realita, rozšířená realita, chyba v realitě, pozměněná realita, virtuální realita atd. Oblíbená otázka, zda nám moderní technologie slouží nebo ne. Modelování skrz reálné fotografie, chyby v digitálním souboru - Glitch, Google Lens atd. Co se dá snímat, rozpoznávat, modelovat… PN

Korespondenční tajné volby byly velmi napínavé a nakonec vedly k pěknému výsledku. Téma REALITA ?, tak jak jej chápe autor návrhu, je spíše technologické. Dotíralo naň téma “1”. Obě zmíněná témata se ale také úzce váží k našim každodenním životům. Již staří Ŕekové a před nimi mnozí další věděli, že “1” každý z nás vnímá okolní svět trochu jinak, tzv. po svém. Umělci, básníci, filosofové, badatelé, kněží, sochaři, malíři, spisovatelé, to byli donedávna jediní lidé, kteří vnímali a vykládali realitu pro ostatní lidi zcela jinak, nově, objevně. Elektronická realita je nový jev a na své velké objevitele a geniální tvůrce teprve čeká. Téma COGITO ERGO SUM je více osobní než technické, filosofické (René Descartes). V bodově těsném závěsu byla témata IDENTITA, DENÍK, TAJEMSTVÍ, POZITIVNÍ NEGATIVITA, která rovněž vedou k úvahám o sobě samém, o vlastním životě a jeho směřování… Děkuji všem, kteří se v letošním roce věnovali navrhování témat semestrálních fotografických projektů a jejich finálnímu výběru! RS

Roman Sejkot, 5. 3. 2021

ON-LINE cvičení 5. na téma “Kompozice a zátiší” proběhne v pondělí 16.3.2021 v čase 12:45-14:15. Povede jej pro všechny studenty současně Petr Neugebauer. Cvičení bude opět nahráváno a sami pro svou potřebu si jej můžete nahrávat. Pozvánka je uvedena i v emailu od Romana Sejkota z KOS:odkaz na cvičení v Zoom Meeting ID: 985 8841 7332 Passcode: 691081. Na ostatní cvičení dle rozvrhu a paralelek Vám zasílají pozvánky jednotliví cvičící. Ta jsou především určena na konzultace k probrané látce a semestrálních prací.

Je online doba a lidská interakce je řídká. Nicméně, v našich cvičeních byla interakce vždy velmi důležitá a tak jsme si řekli, že se jí, době navzdory, pokusíme získat zpět. Založili jsme na FB skupinu “ČVUT DIF 2021, ke které se můžete připojit. Tato skupina nenahrazuje nic z původního obsahu předmětu, ale přidává do něj něco (nepovinného) navíc. Pojďte si hrát, tvořit, sdílet a učit se od sebe navzájem! Věříme, že pokud jste se přihlásili na náš předmět, pravděpodobně rádi fotíte. A o tom tato skupina je. Můžete reagovat na naše “výzvy”, můžete sdílet své fotky a diskutovat nad nimi. Nic zde není povinné, je jen na vás, jak moc si chcete hrát a kolik toho zde získáte ;)

Jan Šochman, 15. 2. 2021

Milí studenti DIF,

jsme velice rádi, že jste si zapsali ke studiu v LS 2021 náš předmět Zpracování digitální fotografie. Je Vás z různých fakult ČVUT téměř 60, podobně jako loni, což jsme v čase covidu opravdu nečekali. Děkujeme Vám a budeme se maximálně snažit naplnit Vaše očekávání!

Jak bude výuka probíhat?

1) ON-LINE, vzdáleně, distančně, s vírou, že koncem semestru bychom se snad možná mohli potkat osobně. Uvidíme, opatrujme se!

2) Nejdůležitější OKAMŽITÉ INFORMACE budeme všem sdělovat interním E-MAILEM ČVUT přes KOS.

3) Sledujte INTERNETOVÉ STRÁNKY našeho předmětu A7B33DIF: https://cw.fel.cvut.cz/b202/courses/a7b33dif/start

4) Rubrika “AKTUALITY” bude obsahovat “horké informace”, které se mohou krýt s informacemi zaslanými přes e-mail: https://cw.fel.cvut.cz/b202/courses/a7b33dif/start#aktuality

5) PŘEDNÁŠKY začínají ve čtvrtek 18. 2. 2021 ve 14:30, vzdáleně pomocí nástroje Microsoft Teams. Podrobnosti ohledně připojení najdete v sekci “Přednášky”. Úvodní přednášku povede prof. Václav Hlaváč a uvítá Vás i Roman Sejkot s krátkou vsuvkou ohledně Projektu, o jehož názvu budete moci týden přemýšlet. Vybrán bude Vámi v demokratickém hlasování na přednášce R. Sejkota dne 25. 2. 2021: https://cw.fel.cvut.cz/b202/courses/a7b33dif/start#prednaskyctvrtek_1430-1600_on-line_jpb-670_ciirc_cvut

6) CVIČENÍ startují v pondělí 15. 2. 2021 ve 12:45 on-line pomocí služby Zoom.us. Podrobnosti jsou v sekci “Cvičení”. První cvičení povede Petr Neugebauer za asistence Romana Sejkota. https://cw.fel.cvut.cz/b202/courses/a7b33dif/cviceni/start#kdy_kde_a_jak

Link na první Zoom cvičení viz interní e-mail.

K jednotlivým paralelkám se ozvou cvičící s konzultacemi k výuce a posléze zadaným tématům Projektu. Chápeme, že ne všichni budou mít čas se připojit v jednu určenou dobu a v našich silách není přednášet a ovládat techniku (světla, fotoaparát, kamery, rekvizity….) sedmkrát po sobě a každý ze 4 cvičících zvlášť za asistence dalšího cvičícího zároveň. Proto volíme variantu jedno hlavní cvičení + konzultace. Při “Cvičení 1” ještě asi toho ke konzultacím s jedotlivými cvičícími nebudete mít moc, proto poslouží spíše jako “zkouška spojení” nebo “seznamka”. I tak se na to připravte (třeba své starší fottografie, pochlubte se) a předem se podívejte na web: https://cw.fel.cvut.cz/b202/courses/a7b33dif/cviceni/01-uvod

7) CVIČENÍ jsou již teď přizpůsobena “K SAMOSTUDIU” pro studenty, kteří budou mít jakékoliv problémy. Pak stačí “číst - fotografovat - zpracovávat - odevzdávat do systému”, vše dle zadání a popisu. Jde o jakýsi záchranný kruh pro lidi bez kontaktu, i to se může stát.

8) PŘEDNÁŠKY jsou ve formátu PDF na našich stránkách: https://cw.fel.cvut.cz/b202/courses/a7b33dif/start#prednaskyctvrtek_1430-1600_on-line_jpb-670_ciirc_cvut

9) DOPORUČENÁ LITERATURA obsahuje rozšíření - doplnění přednášek a cvičení. Opět jde o “záchranný kruh” pro ty, kteří z nějakého důvodu nebudou býti moci připojeni k síti: https://cw.fel.cvut.cz/b202/courses/a7b33dif/start#doporucena_literatura

10) DOTAZY? Směřujte je hlavně ke svým cvičícím, již se na Vás těšíme… :) https://cw.fel.cvut.cz/b202/courses/a7b33dif/cviceni/start#cvicici

S fotografickým přáním “Dobré světlo!” za všechny kolegy, Roman Sejkot, 11. 2. 2021, Praha.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII?

Zapište si volitelný předmět A7B33DIF na letní semestr 2021. Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT (Jak na to?).

Kurz je určen zejména pro začínající fotografy, které seznámíme s technikou fotografování i následným zpracováním snímků včetně populárních postupů jako je HDR.

Jsme připraveni na distanční výuku, poučeni LS 2020.

Pokročilejší fotografové se mohou realizovat v soutěžním fotografickém projektu na dané téma s možností konzultace s profesionálním fotografem Romanem Sejkotem.

Pro všechny, kdo dosud neměli tu příležitost, bude též jistě zajímavá aktivní práce se světlem ve fotografickém ateliéru i mimo něj. Studio lze zapůjčit pro vaši vlastní tvorbu.

Jsme schopni vám krátkodobě zapůjčit školní fotoaparát, nicméně možnost využívat vlastní přístroj je velkou výhodou pro průchod předmětem. Fotoaparát by měl mít sáňky na blesk, možnost nastavit manuálně čas, clonu, ISO, white balance a ideálně i fotit do raw formátu.

VÝSTAVA DIF 2020

Záštita výstavy: Václav Hlaváč

Plakát, pozvánka, diplomy a tisk výstavy: Jan Šochman

Fotografie z výstavy: Petr Neugebauer

Úvodní text k výstavě: Roman Sejkot

NEPOZOROVANÉ… CHYBA?… JINÁ DOBA … COVIDOBA

Chlapče, dnes je jiná doba, slýchával jsem desítky let od babičky. Nikdy jsem přesně nevěděl, co tím myslela…

Babička se narodila za císaře pána ve starém Rakousku v roce 1898 a bylo jí šetnáct, když vypukla Světová válka. Přišla jiná doba. Z českých vesnic odcházeli mladí chasníci a přicházely smutné dopisy. Po válce bylo babičce dvacet, zjevil se Masaryk, Československo a jiná doba trvající do roku 1938. To bylo babičce čtyřicet. Napochodoval Hitler a s ním jiná doba. Společně odpochodovali v pětačtyřicátém, babičce bylo 47. Do jejích padesátin zde byla jiná doba v podobě svobodného nádechu s Benešem. V roce 1948 nastala s Gottwaldem nejdelší jiná doba v jejím životě, která trvala až do roku 1989. Babičce bylo přes devadesát, když spolu s Havlem vplula opět jiná doba. V té už v klidu dožila.

Technologické skoky, kterými babička procházela téměř sto let, byly ohromné. Od koně k dálnicím, od svíčky k mobilu, od balonu k Apollu, od počítadla k digitální fotografii. Pokračovat můžete jistě sami.

Já žil svou dobu 26 let, když v roce 1989 přišla má první jiná doba trvající krásných 30 let. V roce 2020 nastala další jiná doba, kterou si nikdo z nás nekokázal představit. Spolu s vámi doufám, že nebude trvat dlouho. Covidoba. Studenti, vaše první jiná doba je zde, plná zákazů a omezení, nepříliš veselá. Nemá spojitost se změnou společenského systému jako výše uvedené jiné doby.

Vždy na začátku letního semestru, koncem února, už přes deset let studentům při první přednášce předmětu “Zpracování digitální fotografie”, slibuji, že koncem května budeme společně při vernisáži ve skleněné dvoraně na Karláku slavnostně prohlížet studentské práce a těm nejlepším předávat za potlesku i cinkotu skleniček diplomy a věcné dary. Letos jsem slib nesplnil. Ani na podzim jsme ve skleněné kostce (až se studenti vrátí po prázdninách do Prahy a bude opět veselo) nemohli s učiteli a přáteli předmětu A7B33DIF vernisáž realizovat. Přišla jiná doba. Nikým nezvaná Covidoba.

Učitelé mají povinnost plnit studentům sliby, zvláště pak ty krásné. A proto jsme se s kolegy učiteli rozhodli výstavu nejlepších studentských prací i s vernisáží realizovat všemu navzdory dne 7. 10. 2020. Šedesát studentů si zapsalo s vysokými očekáváními náš předmět. My je přece na konci nemohli zklamat.

Pětadvacet, téměř polovina studentů, stihla odevzdat své semestrální fotografické projekty do interní fotografcké soutěže. Studenty v demokratickém výběru ještě v únoru navržené dva názvy projektů, NEPOZOROVANÉ a CHYBA?, jako kdyby předznamenaly březnový a další mnohaměsíční vývoj chořící společnosti. Jen pár týdnů trvala normální výuka. V březnu začala výuka pandemická znemožńující běžný mezilidský kontakt. Přednášky “do zdi” se ještě dají nějak překousnout, ale atelierová cvičení bez ateliéru a fotografie architektury na zahrádce s domkem, to není to pravé ořechové, nehledě na osobní konzultace skrze neosobní počítač.

Pavel Linder, Tomáš Dostál, Petra Vaňková, Radek Wipplinger, Lukáš Marek, Hung Pham Ngoc, Richard Burkoň, Ondřej Komín, Karel Petr, Vojtěch Kulovaný, to jsou studenti, kteří se umístili na prvních osmi příčkách soutěže a jejichž práce jsou od 8. 10. 2020 vystavené v Dejvicích, ve vstupní hale rektorátu. Diplomy a věcné ceny, hodnotné fotografické publikace, obdrželi první tři jmenovaní. “Kniha FOTOGRAFIE” se stala speciální odměnou prof. Hlaváče vybranému studentovi bez ohledu na pořadí v soutěži. Vernisáž se konala v šalamounském režimu v CIIRC ČVUT na přízemní venkovní terase, která se nachází v uličce mezi budovou B a halami ČVUT. Po vernisáži pod širým nebem se panely s výstavou přesunuly zpět do rektorátu.

Přítomní studenti a učitelé byli velmi rádi, že se vernisáž, vyhodnocení soutěže i výstava samotná uskutečnila i v tomto omezeném režimu, v krátkém časovém okně mezi jarními a podzimními zákazy. Semestrální práce, fotografické projekty a eseje na téma “Fotografie” nejlepších studentů si lze vzdáleně prohlédnou v “Síni slávy” na adrese https://cw.fel.cvut.cz/b192/courses/a7b33dif/sinslavy/start.

S poděkováním za nadšení a obětavost všem studentům i kolegům učitelům,

V. Hlaváčovi, P. Neugebauerovi, J. Šochmanovi, M. Neoralovi,

FEL ČVUT zvláště,za skvělou práci,

Roman Sejkot, 10/2020.

Máme vlastní učebnici, která je postavena na letitých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT. Obsahuje nejen přednášky, cvičení, nejlepší studentské Projekty a Eseje, je rozšířením obsahu výuky, aneb co se už do výuky nevešlo… Vhodná k samostudiu i distanční výuce.

Kniha FOTOGRAFIE byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.

K dostání je např. v univerzitní dejvické prodejně studijní literatury v NTK.

  • Roman Sejkot, Václav Hlaváč: Kniha FOTOGRAFIE / od fotogramu k výpočetní fotografii /, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017, Univerzitní knihkupectví, budova NTK, Technická 6, Praha 6.

Přednášky: čtvrtek 14:30-16:00, on-line, JP:B-670 (CIIRC ČVUT)

Přednášející: Václav Hlaváč (VH), Roman Sejkot (RS)

Přednášíme počínaje 18. 2. 2021 do odvolání vzdáleně pomocí nástroje Microsoft Teams. Následují pokyny proděkana FEL pro studium

Vážení studenti, v reakci na opatření ohledně koronaviru připravujeme nástroje pro online výuku. Pro předmět XY jsme v rámci zkušebního provozu vytvořili tým/předmět ve službě Microsoft Teams. Do týmu je možné vstupovat přes webové rozhraní a nebo desktopovou aplikaci. Webové rozhraní nemusí disponovat některými funkcemi. Různé webové prohlížeče navíc podporují různé funkce – nejlépe se nám osvědčil Google Chrome. Pro plné využití všech vlastností však doporučujeme používat desktopovou aplikaci (ke stažení v rámci multilicence na https://teams.microsoft.com/downloads). Přihlášení (webové rozhraní): 1. Ve webovém prohlížeči zadejte URL adresu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a22d051c951244c4988166648b712ecd4%40thread.tacv2/General?groupId=b47933f2-2b96-47ef-a149-81366bdca6da&tenantId=f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8 2. Přihlásíte se pomocí přihlašovacího jména ve tvaru username@cvut.cz (Pozor: opravdu @cvut.cz a nikoliv @fel.cvut.cz!) a vašeho hesla ČVUTid SSO (jako do KOSu) 3. V menu vyberte aplikaci Teams 4. Na úvodní stránce Teams byste měli vidět týmy, ke kterým máte přístup

Přednášky jsou v CIIRC ČVUT, Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, a to v budově B (budova s dlouhou prosklenou fasádou směrem do ulice). Použijte vchod do budovy, který je nejdále od Vítězného náměstí. Je to stejný vchod, kterým se chodí do Technické menzy. Nejdříve vyjdete po schodech do chodby (ignorujete výtah hned vpravo za posuvnými dveřmi z ulice). Chodbou projdete přímo asi 15 metrů k výtahu. Vyjedete do 6. patra. Vaše kartička by měla otevírat dveře v 6. patře. Místnost JP:B-670 je druhá posluchárna, když u dveří odbočíte vlevo (směrem na jih).

č.t. datum náplň prezentace
1 18. 2. 2021 (VH) Počítačové vidění vs. digitální zpracování obrazu, zakotvení. Fotoaparát. Jednooká zrcadlovka a její ovládání. Pořízení statického obrazu, geometrie, optika. Zadání semestrálních prací / Projekt / Esej Počítačové vidění, zakotvení, Fotoaparát, optika
2 25. 2. 2021 (RS) Historie fotografie. Technika a obsah. Technika, 12 českých fotografů, 12 světových fotografů
3 4. 3. 2021 (RS) Fotografické styly. Výtvarná a dokumentární fotografie. Fotografické styly
4 11. 3. 2021 (RS) Světlo a osvětlování ve fotografii. Speciální osvětlení pro technickou fotografii. Osvětlení ve fotografii
5 18. 3. 2020 (VH) Digitální obraz a jeho vlastnosti. Barva a její vnímání. Barevné obrazy. Správa barev mezi zařízeními. Digitální obraz, Barevné obrazy, Správa barev
6 25. 3. 2021 (VH) Jasové a geometrické transformace. Předzpracování, vyhlazování, detekce hran, zaostřování. Jasové a geom. tx, Předzpracování v prostoru obrazů, Detekce hran, ostření
7 1. 4. 2021 (VH) Fourierova transformace. Předzpracování ve frekvenčním spektru. Fourierova tx, Fourier. filtrace
8 8. 4. 2021 (VH) Segmentace pro fotografii, principy dovolující např. maskování lasem, kouzelnou hůlkou.
9 15. 4. 2021 (RS) Budoucnost fotografie jako technického a společenského fenoménu
10 22. 4. 2021 (RS) Kompozice. Kompozice
11 29. 4. 2021 (RS) Teorie a psychologie fotografie. Teorie a psychologie fotografie
12 6. 5. 2021 (RS) Technická a vědecká fotografie. Autorský zákon pro fotografy. Autorský zákon pro fotografy
13 13. 5. 2021 (RS) DTP a komerční software. Filosofie fotografie. DTP, Filosofie fotografie
14 20. 5. 2021 (VH) Komprese obrazů. Komprese obrazů

Odkazy na prezentace přednášek jsou z předchozího školního roku. Přednášející budou prezentace typicky před přednáškou vylepšovat a odpovídajícím způsobem na této stránce postupně občerstvovat i odkazy.

Konzultace semestrálního projektu, nebo jiných neškolních aktivit týkajících se fografie, je možná s Romanem Sejkotem v prvním bloku semestru během 45 minut po každé přednášce.

Doporučená literatura

Cvičení, on-line, pravidla pro zápočet a zkoušku, opisování

  • Opisování považuji za nepřípustné. Bude-li student při písemce přistižen při opisování, bude z písemky hodnocen nula body bez možnosti psát písemku znovu. U odevzdaných esejů, projektů a dalších úloh je opisování kontrolováno a srovnáváno s pracemi jiných. Opisování bude v předmětu trestáno. Dále bude studijní oddělení FEL ČVUT požádáno, aby opisování zaznamenalo do studijní dokumentace studenta.

Václav Hlaváč, zodpovědný za předmět

Minulé výsledky

Výstava studentských Projektů a Esejí na téma CHYBA? a NEPOZOROVANÉ započala vernisáží v říjnu 2020 na terase nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu a po vernisáži byla přesunuta do budovy Rektorátu ČVUT, tamtéž, kde je dodnes volně přístupná v pracovní dny a tzv. z ulice je k vidění asi polovina výstavy.

Vystavené fotografie si můžete vzdáleně i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší síně slávy.

Výstava studentských Projektů a Esejí na téma KONTRAST a VE SMYČCE ČASU proběhla v květnu až červnu 2019 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete vzdáleně i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář FEL ČVUT na rok 2019 ze studentských prací DIF a DCGI z roku 2018

Pro fakultní kalendář FEL ČVUT na rok 2019 jsme vybrali to nejlepší z prací studentů DIF a DCGI za rok 2018. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma BARVA a ALFA A OMEGA proběhla v květnu až červnu 2018 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2018

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2018 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma CHAOS a CESTA proběhla v květnu až červnu 2017 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2017

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2017 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v květnu až červnu 2016.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2016

Pro fakultní kalendář na rok 201ž jsme opět vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v červnu 2015.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii, kde naleznete též fotky z vernisáže výstavy.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2015

Pro fakultní kalendář na rok 2015 jsme vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Soutěž studentských fotografií 2014

Nejlépe hodnocené fotografie v roce 2014 si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vybrané práce za celou dobu běhu předmětu najdete v síni slávy.

Přání studentům

Přejeme studentům, ať se jim látka předmětu Zpracování digitální fotografie líbí a dobře studuje. Těšíme se na zpětnou vazbu a podněty k vylepšení. Mluvte s námi při přednášce i po ní, na cvičení, pošlete e-mail, telefonujte, zapněte si mikrofon při distanční výuce, budeme rádi!

Václav Hlaváč, Roman Sejkot, 5. 2. 2021

courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2021/06/12 10:10 by sejkorom