Notice
This page is located in a preparation section.

A7B33DIF – Zpracování digitální fotografie

Naše motto je “FOTOGRAFIE NENÍ NÁHODA”. Od úvodní myšlenky, přes kompozici a přípravu scény, nastavení fotoaparátu, zpracování v počítači až po finální tisk či vystavení na web je třeba vzít v potaz řadu aspektů, které si nefotografové běžně neuvědomí. Studentům předmětu DIF chceme některé z nich přiblížit. Začínáme v únoru ve fotografickém ateliéru v Dejvicích a v polovině semestru se přesouváme k postprodukci digitálního obrazu do učebny na Karlově náměstí. JSME PŘIPRAVENI NA DISTANČNÍ VÝUKU. Jsme poučení pedagogové z LS 2020. Výsledky našich studentů jsou výborné! Viz Síň slávyDalší informace viz "Cíle předmětu a metody jeho vyučování".

PDF verze

Aktuality

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O DIGITÁLNÍ FOTOGRAFII?

Zapište si volitelný předmět A7B33DIF na letní semestr 2021. Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT (Jak na to?).

Kurz je určen zejména pro začínající fotografy, které seznámíme s technikou fotografování i následným zpracováním snímků včetně populárních postupů jako je HDR.

Jsme připraveni na distanční výuku, poučeni LS 2020.

Pokročilejší fotografové se mohou realizovat v soutěžním fotografickém projektu na dané téma s možností konzultace s profesionálním fotografem Romanem Sejkotem.

Pro všechny, kdo dosud neměli tu příležitost, bude též jistě zajímavá aktivní práce se světlem ve fotografickém ateliéru i mimo něj. Studio lze zapůjčit pro vaši vlastní tvorbu.

Jsme schopni vám krátkodobě zapůjčit školní fotoaparát, nicméně možnost využívat vlastní přístroj je velkou výhodou pro průchod předmětem. Fotoaparát by měl mít sáňky na blesk, možnost nastavit manuálně čas, clonu, ISO, white balance a ideálně i fotit do raw formátu.

VÝSTAVA DIF 2020 …

Záštita výstavy: Václav Hlaváč

Plakát, pozvánka, diplomy a tisk výstavy: Jan Šochman

Fotografie z výstavy: Petr Neugebauer

Úvodní text k výstavě: Roman Sejkot

… NEPOZOROVANÉ… CHYBA?… JINÁ DOBA … COVIDOBA

Chlapče, dnes je jiná doba, slýchával jsem desítky let od babičky. Nikdy jsem přesně nevěděl, co tím myslela…

Babička se narodila za císaře pána ve starém Rakousku v roce 1898 a bylo jí šetnáct, když vypukla Světová válka. Přišla jiná doba. Z českých vesnic odcházeli mladí chasníci a přicházely smutné dopisy. Po válce bylo babičce dvacet, zjevil se Masaryk, Československo a jiná doba trvající do roku 1938. To bylo babičce čtyřicet. Napochodoval Hitler a s ním jiná doba. Společně odpochodovali v pětačtyřicátém, babičce bylo 47. Do jejích padesátin zde byla jiná doba v podobě svobodného nádechu s Benešem. V roce 1948 nastala s Gottwaldem nejdelší jiná doba v jejím životě, která trvala až do roku 1989. Babičce bylo přes devadesát, když spolu s Havlem vplula opět jiná doba. V té už v klidu dožila.

Technologické skoky, kterými babička procházela téměř sto let, byly ohromné. Od koně k dálnicím, od svíčky k mobilu, od balonu k Apollu, od počítadla k digitální fotografii. Pokračovat můžete jistě sami.

Já žil svou dobu 26 let, když v roce 1989 přišla má první jiná doba trvající krásných 30 let. V roce 2020 nastala další jiná doba, kterou si nikdo z nás nekokázal představit. Spolu s vámi doufám, že nebude trvat dlouho. Covidoba. Studenti, vaše první jiná doba je zde, plná zákazů a omezení, nepříliš veselá. Nemá spojitost se změnou společenského systému jako výše uvedené jiné doby.

Vždy na začátku letního semestru, koncem února, už přes deset let studentům při první přednášce předmětu “Zpracování digitální fotografie”, slibuji, že koncem května budeme společně při vernisáži ve skleněné dvoraně na Karláku slavnostně prohlížet studentské práce a těm nejlepším předávat za potlesku i cinkotu skleniček diplomy a věcné dary. Letos jsem slib nesplnil. Ani na podzim jsme ve skleněné kostce (až se studenti vrátí po prázdninách do Prahy a bude opět veselo) nemohli s učiteli a přáteli předmětu A7B33DIF vernisáž realizovat. Přišla jiná doba. Nikým nezvaná Covidoba.

Učitelé mají povinnost plnit studentům sliby, zvláště pak ty krásné. A proto jsme se s kolegy učiteli rozhodli výstavu nejlepších studentských prací i s vernisáží realizovat všemu navzdory dne 7. 10. 2020. Šedesát studentů si zapsalo s vysokými očekáváními náš předmět. My je přece na konci nemohli zklamat.

Pětadvacet, téměř polovina studentů, stihla odevzdat své semestrální fotografické projekty do interní fotografcké soutěže. Studenty v demokratickém výběru ještě v únoru navržené dva názvy projektů, NEPOZOROVANÉ a CHYBA?, jako kdyby předznamenaly březnový a další mnohaměsíční vývoj chořící společnosti. Jen pár týdnů trvala normální výuka. V březnu začala výuka pandemická znemožńující běžný mezilidský kontakt. Přednášky “do zdi” se ještě dají nějak překousnout, ale atelierová cvičení bez ateliéru a fotografie architektury na zahrádce s domkem, to není to pravé ořechové, nehledě na osobní konzultace skrze neosobní počítač.

Pavel Linder, Tomáš Dostál, Petra Vaňková, Radek Wipplinger, Lukáš Marek, Hung Pham Ngoc, Richard Burkoň, Ondřej Komín, Karel Petr, Vojtěch Kulovaný, to jsou studenti, kteří se umístili na prvních osmi příčkách soutěže a jejichž práce jsou od 8. 10. 2020 vystavené v Dejvicích, ve vstupní hale rektorátu. Diplomy a věcné ceny, hodnotné fotografické publikace, obdrželi první tři jmenovaní. “Kniha FOTOGRAFIE” se stala speciální odměnou prof. Hlaváče vybranému studentovi bez ohledu na pořadí v soutěži. Vernisáž se konala v šalamounském režimu v CIIRC ČVUT na přízemní venkovní terase, která se nachází v uličce mezi budovou B a halami ČVUT. Po vernisáži pod širým nebem se panely s výstavou přesunuly zpět do rektorátu.

Přítomní studenti a učitelé byli velmi rádi, že se vernisáž, vyhodnocení soutěže i výstava samotná uskutečnila i v tomto omezeném režimu, v krátkém časovém okně mezi jarními a podzimními zákazy. Semestrální práce, fotografické projekty a eseje na téma “Fotografie” nejlepších studentů si lze vzdáleně prohlédnou v “Síni slávy” na adrese https://cw.fel.cvut.cz/b192/courses/a7b33dif/sinslavy/start.

S poděkováním za nadšení a obětavost všem studentům i kolegům učitelům,

V. Hlaváčovi, P. Neugebauerovi, J. Šochmanovi, M. Neoralovi,

FEL ČVUT zvláště,za skvělou práci,

Roman Sejkot, 10/2020.

Milí studenti!

Děkujeme vám za příkladný vztah k předmětu DIF. Děkujeme za dopisy s připomínkami, které předmět DIF posouvají dál a vylepšují jej. Svým specifickým způsobem studijní předmět posunuje vpřed i současná zdravotní krize. Doba je vzhledem k epidemii turbodynamická a co platilo včera, neplatí dnes. Řiďte se vlastní hlavou, radami blízkých, pokyny vlády, škola je rovněž důležitá, ale až na yxtém místě (CHYBA?… :).

Nikdo ze studentů nebude trestán za koplikace nezpůsobené vlastní vinou. Nahrávejte své práce průběžně do odevzdávacího systému. Nezapomeňte na tvorbu Projektu a Eseje. Mnohé z konceptů Projektu jsou velmi zajímavé a povzbudivé.

Cvičení Architektura nemusí být naplněno pouze krásnými známými a turisticky atraktivními budovami. Všude po republice je mnoho samot, hradů, zámků, kapliček atd. Vycházky do lesa, do přírody, do parků, nikdo nezakázal, naopak je to velmi prospěšné a pravděpodobnost, že se tam člověk nakazí, se limitně blíží nule (NEPOZOROVANÉ… :). Existuje i tzv. zahradní architektura. Mnohá města mají úžasné parky. Na webu najdete mnoho ukázek, jak fotografovat tzv. drobnou architekturu. “Architektura” je i dům, ve kterém žijete, byt či místnosti, které obýváte. Interiéry jsou rovněž součástí architektury. Toto cvičení by se mohlo stát zajímavou sondou do nitra současné české architektury, uvidíme…

Cvičení Zátiší rovněž spadá do cvičení zvládnutelných doma podle přesných pokynů a popisů uvedených na stránkách předmětu DIF. Nebojte se tzv. kopírování, nápodoby, prostě se pokuste obšlehnout to, co před vámi udělali jiní mistři. Když se to povede Vám, klobouk dolů! Držíme palce!

Když budete potřebovat poradit, volejte ideálně svému cvičícímu. Je to lepší než čas trávený psaním, jde o osobní komunikaci.

Dobrého světla je teď všude dost, a proto vám přejeme Dobré zdraví!

Roman Sejkot, Praha, 18. 3. 2020

CHYBA? a NEPOZOROVANÉ, to jsou názvy semestrálních fotografckých projektů pro LS 2020. Témata projektů byla vybrána z několika desítek navržených témat demokratickým hlasováním studentů přítomných na přednášce dne 27. 2. 2020. Autoři témat níže dále rozvádějí, jak to mysleli. Jejich uvažování může jako malá nápověda pomoci těm studentům, kteří dosud nemají jasno, kterým směrem se vydat.

Téma CHYBA? navrhl kolega fotograf a pedagog Petr Neugebauer s následujícím vysvětlením: “V zadání je napsaná chyba s otazníkem. Můžeme proto uvažovat nad tím co chyba je a není? Všichni známe film Císařův pekař - Pekařův císař z roku 1951, kde v Alchymistické dílně na dvoře Rudolfa II. se to chybami jen hemží. Při vynalézání vznikají jiné poznatky a produkty, než původně měly. V moderní vědě se systém pokus - omyl nepraktikuje, ale neplánované objevy budou vždy. Jde tedy spíše o hledání nových přístupů a myšlenek v dané oblasti. Co jeden vědec může považovat za chybu, jinému postup a cílené zkoumání může vynést Nobelovu cenu. O chybě můžeme uvažovat i z hlediska technologií, které nás bezprostředně obklopují. Zda nám moderní technologie slouží nebo ne. Určitě jste se setkali i s pojmem Glitch fotografie. Se záměrnou chybou v digitálním souboru. Mohli bychom ji přirovnat k impresionistické nebo až expresionistické malbě. Kdy malíři nešlo o přesné zachycení reality a její dokonalý popis. Tak jak jí uměla již v té době fotografie. Ale posunuli malbu dál k pocitu. Čerpali buď z veknovních podnětů nebo z vnitřních prožitků. Chyba může být i nabourávání myšlení nejen o fotografii. Záměrná práce s chybou. Nedržení se příruček, ale samostatné zkoumání. Např. uvedu odkaz na práci Jana Mahra a diptych s kostkami http://jiriptacek.blogspot.com/2018/09/jan-mahr-fotografii-chci-vytvaret-nejen.html nebo Ivana Gravlejse https://www.ivarsgravlejs.com/ kde v souboru Useful Advices for Photographers pracuje se záměrným porušováním rad ve fotografických příručkách a ptá se, zda ta špatná varianta není nakonec lepší než ta správná. V jiném souboru My Newspaper záměrně porušuje realitu (vytváří chyby) a čeká, zda si toho pozorný čtenář novin všimne. Přidává na tričko knoflíčky Zdeňku Mahlerovi nebo přistaví jedno patro modelu hradu Karlštejn. Nakonec se ke změnám přihlásí sám :-)”.

Téma NEPOZOROVANÉ navrhl na přednášce přítomný student Lukáš Vacek, který interpretuje téma takto: “Nepozorované, aneb kouzlo okamžiku… Často se pomocí fotoaparátu podaří, ať už chtěně nebo nechtěně, zachytit kouzlo jediného okamžiku. Okamžiku který by jinak zanikl bez povšimnutí. Pro někoho, kdo je však tento okamžik schopen zachytit a podělit se o něj, vzniká příležitost zvěčnit například to, co by jinak zůstalo nepovšimnuto… To vše mi proběhlo hlavou, než jsem toto téma vyslovil, avšak kdo definuje, co je a co není nepovšimnuté? Protože neexistuje nejspíš nikdo, kdo by viděl všechno, pak nutně pro každého existuje něco, co je pro něj stále nepovšimnuté. Existuje tedy špatná interpretace slova “nepozorované”? Nebo je to pouze o tom, najít to, co je stále “novinkou”, pro co nejvíce lidí…”.

Ctěný čtenář už jistě pochopil, že oba autoři jsou filosofové a že bude možná lepší jít svou vlastní cestou, možná s aktuálním námětem KORONAVIRUS, který není od dvou výše zmíněných až tak daleko… NEPOZOROVANÁ CHYBA?

Na první přednášce studenti pomohou vybrat dvě témata pro semestrální fotografické projekty pro tento kurz. Každý student předmětu si jedno z těchto dvou témat vybere pro jeho semestrální projekt.

Chcete se dozvědět více o digitální fotografii?

Zapište si volitelný předmět A7B33DIF na letní semestr 2020. Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT (Jak na to?).

Kurz je určen zejména pro začínající fotografy, které seznámíme s technikou fotografování i následným zpracováním snímků včetně populárních postupů jako je HDR.

Pokročilejší fotografové se mohou realizovat v soutěžním fotografickém projektu na dané téma s možností konzultace s profesionálním fotografem Romanem Sejkotem.

Pro všechny, kdo dosud neměli tu příležitost, bude též jistě zajímavá aktivní práce se světlem ve fotografickém ateliéru i mimo něj. Studio lze zapůjčit pro vaši vlastní tvorbu.

Jsme schopni vám krátkodobě zapůjčit školní fotoaparát, nicméně možnost využívat vlastní přístroj je velkou výhodou pro průchod předmětem. Fotoaparát by měl mít sáňky na blesk, možnost nastavit manuálně čas, clonu, ISO, white balance a ideálně i fotit do raw formátu.

Máme vlastní učebnici, která je postavena na letitých základech výuky předmětu DIF na FEL ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT. Obsahuje nejen přednášky, cvičení, nejlepší studentské Projekty a Eseje, je rozšířením obsahu výuky, aneb co se už do výuky nevešlo… Vhodná k samostudiu i distanční výuce.

Kniha FOTOGRAFIE byla vydána v roce 2017 a stala se reprezentativním darem Rektorátu ČVUT k 310. výročí existence ČVUT v Praze.

K dostání je např. v univerzitní dejvické prodejně studijní literatury v NTK.

  • Roman Sejkot, Václav Hlaváč: Kniha FOTOGRAFIE / od fotogramu k výpočetní fotografii /, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017, Univerzitní knihkupectví, budova NTK, Technická 6, Praha 6.

Přednášky: čtvrtek 14:30-16:00, JP:B-670 (CIIRC ČVUT)

Přednášející: Václav Hlaváč (VH), Roman Sejkot (RS)

Přednášíme počínaje 19. 3. 2020 do odvolání vzdáleně pomocí nástroje Microsoft Teams. Následují pokyny proděkana FEL pro studium

Vážení studenti, v reakci na opatření ohledně koronaviru připravujeme nástroje pro online výuku. Pro předmět XY jsme v rámci zkušebního provozu vytvořili tým/předmět ve službě Microsoft Teams. Do týmu je možné vstupovat přes webové rozhraní a nebo desktopovou aplikaci. Webové rozhraní nemusí disponovat některými funkcemi. Různé webové prohlížeče navíc podporují různé funkce – nejlépe se nám osvědčil Google Chrome. Pro plné využití všech vlastností však doporučujeme používat desktopovou aplikaci (ke stažení v rámci multilicence na https://teams.microsoft.com/downloads). Přihlášení (webové rozhraní): 1. Ve webovém prohlížeči zadejte URL adresu: https://office365.cvut.cz 2. Přihlásíte se pomocí přihlašovacího jména ve tvaru username@cvut.cz (Pozor: opravdu @cvut.cz a nikoliv @fel.cvut.cz!) a vašeho hesla ČVUTid SSO (jako do KOSu) 3. V menu vyberte aplikaci Teams 4. Na úvodní stránce Teams byste měli vidět týmy, ke kterým máte přístup

Přednášky jsou v CIIRC ČVUT, Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3, a to v budově B (budova s dlouhou prosklenou fasádou směrem do ulice). Použijte vchod do budovy, který je nejdále od Vítězného náměstí. Je to stejný vchod, kterým se chodí do Technické menzy. Nejdříve vyjdete po schodech do chodby (ignorujete výtah hned vpravo za posuvnými dveřmi z ulice). Chodbou projdete přímo asi 15 metrů k výtahu. Vyjedete do 6. patra. Vaše kartička by měla otevírat dveře v 6. patře. Místnost JP:B-670 je druhá posluchárna, když u dveří odbočíte vlevo (směrem na jih).

č.t. datum náplň prezentace
1 18. 2. 2021 (VH) Fotoaparát. Jednooká zrcadlovka a její ovládání. Pořízení statického obrazu, geometrie, optika. Zadání semestrálních prací / Projekt / Esej Fotoaparát, optika
2 25. 2. 2021 (RS) Historie fotografie. Technika a obsah. Technika, 12 českých fotografů, 12 světových fotografů
3 4. 3. 2021 (RS) Fotografické styly. Výtvarná a dokumentární fotografie. Fotografické styly
4 11. 3. 2021 (RS) Světlo a osvětlování ve fotografii. Speciální osvětlení pro technickou fotografii. Osvětlení ve fotografii
5 18. 3. 2020 (VH) Počítačové vidění vs. digitální zpracování obrazu, zakotvení. Digitální obraz a jeho vlastnosti. Barva a její vnímání. Barevné obrazy. Správa barev mezi zařízeními. Počítačové vidění, zakotvení,Digitální obraz, Barevné obrazy, Správa barev
6 25. 3. 2021 (VH) Jasové a geometrické transformace. Předzpracování, vyhlazování, detekce hran, zaostřování. Jasové a geom. tx, Předzpracování v prostoru obrazů, Detekce hran, ostření
7 1. 4. 2021 (VH) Fourierova transformace. Předzpracování ve frekvenčním spektru. Fourierova tx, Fourier. filtrace
8 8. 4. 2021 (VH) Segmentace pro fotografii, principy dovolující např. maskování lasem, kouzelnou hůlkou.
9 15. 4. 2021 (RS) RS téma doplní
10 22. 4. 2021 (RS) Kompozice. Kompozice
11 29. 4. 2021 (RS) Teorie a psychologie fotografie. Teorie a psychologie fotografie
12 6. 5. 2021 (RS) Technická a vědecká fotografie. Autorský zákon pro fotografy. Autorský zákon pro fotografy
13 13. 5. 2021 (RS) DTP a komerční software. Filosofie fotografie. Budoucnost fotografie. DTP, filosofie, budoucnost
14 20. 5. 2021 (VH) Komprese obrazů. Komprese obrazů

Odkazy na prezentace přednášek jsou z předchozího školního roku. Přednášející budou prezentace typicky před přednáškou vylepšovat a odpovídajícím způsobem na této stránce postupně občerstvovat i odkazy.

Konzultace semestrálního projektu, nebo jiných neškolních aktivit týkajících se fografie, je možná s Romanem Sejkotem v prvním bloku semestru během 45 minut po každé přednášce.

Doporučená literatura

Cvičení, pravidla pro zápočet a zkoušku, opisování

  • Opisování považuji za nepřípustné. Bude-li student při písemce přistižen při opisování, bude z písemky hodnocen nula body bez možnosti psát písemku znovu. U odevzdaných esejů, projektů a dalších úloh je opisování kontrolováno a srovnáváno s pracemi jiných. Opisování bude v předmětu trestáno. Dále bude studijní oddělení FEL ČVUT požádáno, aby opisování zaznamenalo do studijní dokumentace studenta.

Václav Hlaváč, zodpovědný za předmět

Minulé výsledky

Výstava studentských Projektů a Esejí na téma CHYBA? a NEPOZOROVANÉ započala vernisáží v říjnu 2020 na terase nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu a po vernisáži byla přesunuta do budovy Rektorátu ČVUT, tamtéž, kde je dodnes volně přístupná v pracovní dny a tzv. z ulice je k vidění asi polovina výstavy.

Vystavené fotografie si můžete vzdáleně i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší síně slávy.

Výstava studentských Projektů a Esejí na téma KONTRAST a VE SMYČCE ČASU proběhla v květnu až červnu 2019 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete vzdáleně i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce - Projekty a Eseje jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář FEL ČVUT na rok 2019 ze studentských prací DIF a DCGI z roku 2018

Pro fakultní kalendář FEL ČVUT na rok 2019 jsme vybrali to nejlepší z prací studentů DIF a DCGI za rok 2018. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma BARVA a ALFA A OMEGA proběhla v květnu až červnu 2018 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2018

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2018 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších. Celý kalendář FEL 2018 lze stáhnout a užít pro vlastní potřebu.

Výstava studentských fotografií na téma CHAOS a CESTA proběhla v květnu až červnu 2017 ve dvoraně historické budovy ČVUT na Karlově náměstí a následně byly fotografie vystaveny ve vstupu nově otevřené budovy CIIRC ČVUT v dejvickém univerzitním kampusu.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2017

Jako již tradičně jsme pro fakultní kalendář na rok 2017 vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v minulém roce i dřívějších.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v květnu až červnu 2016.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2016

Pro fakultní kalendář na rok 201ž jsme opět vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Výstava studentských fotografií na téma SVĚTLO a MEZERA proběhla v červnu 2015.

Vystavené fotografie si můžete i nadále prohlédnout v naší fotogalerii, kde naleznete též fotky z vernisáže výstavy.

Vítězné práce jsme přidali do naší síně slávy.

Kalendář studentských fotografií 2015

Pro fakultní kalendář na rok 2015 jsme vybrali to nejlepší z fotografií studentů našeho předmětu v posledních letech.

Soutěž studentských fotografií 2014

Nejlépe hodnocené fotografie v roce 2014 si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vybrané práce za celou dobu běhu předmětu najdete v síni slávy.

Přání studentům

Přejeme studentům, ať se jim látka předmětu Zpracování digitální fotografie líbí a dobře studuje. Těšíme se na zpětnou vazbu a podněty k vylepšení. Mluvte s námi při přednášce i po ní, na cvičení, pošlete e-mail, telefonujte, zapněte si mikrofon při distanční výuce, budeme rádi!

Václav Hlaváč, Roman Sejkot, 18. 1. 2021

courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2021/01/24 23:22 by hlavac