Cíle předmětu a metody jeho vyučování

Předmět A7B33DIF Zpracování digitální fotografie spojuje technický a umělecký pohled na (digitální) fotografii. Bakalářský volitelný předmět A7B33DIF vznikl uvnitř dřívějšího oboru Web a multimédia studijního programu Softwarové technologie a management (STM). Tento studijní program již zanikl. Předmět A7B33DIF je samostatným volitelným předmětem, který studují posluchači FEL i jiných fakult. Předmět A7B33DIF je koncipován tak, aby posluchač získal fotografické dovednosti, poznal zásady pro výtvarné, dokumentární, a vědeckotechnické aplikace. Student také získá přehled o zpracování obrazu počítačem jako technického základu digitální fotografie.

V přednáškách se naučí potřebné teorii, a také praktickým poznatkům. Předmět A7B33DIF budou přednášejí postupně dva učitelé, aby bylo možné naplnit jak fotografickoumělecké tak i technické cíle. Mgr. Roman Sejkot přednáší z pozice profesionálního fotografa. Je absolventem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a fotografem s mezinárodními prestižními oceněními. Mgr. Roman Sejkot má také přírodovědné vzdělání, protože vystudoval i fyziku na Matematickofyzikální fakultě UK v Praze. Prof. Václav Hlaváč vysvětluje technickou stránku digitální fotografie s důrazem na počítačové zpracování obrazu.

V praktických cvičeních se klade důraz na získání dovedností. Začne se v 1. týdnu semestru úvodním cvičením a do 8. týdne cvičení se pokračuje ve slušně vybaveném fotografickém ateliéru v suterénu budovy FEL v Dejvicích. Zde se studenti naučí základům práce fotografa v ateliéru. V některých cvičeních studenti vyjdou z ateliéru do plenéru.

Od 9. týdne do konce semestru se cvičí počítačové zpracování v počítačové učebně T2:A3-412, kde studenti budou experimentovat především v programu Adobe Photoshop (verze CS4 extended). Budou ověřovat algoritmy zpracování obrazu. Na přednášce budou některé ukázky v MATLABu. Ten bude v učebnách nainstalován, a tak studenti budou moci v případě hlubšího zájmu v MATLABu experimentovat. Ve cvičení ale nebudeme mít čas a prostor k tomu, abychom je MATLAB učili. Cvičení jsou jen po deseti studentech a povede je jeden asistent. Z každého cvičení odevzdávají studenti v průběhu semestru drobný domácí úkol.

Kromě toho studenti boudou samostatně řešit semestrální fotografický projekt. Nejlepší práce budou koncem semestru soutěžit a budou ukázány na výstavě ve skleněné dvoraně areálu ČVUT na Karlově náměstí.

Pro fotografování studentům doporučujeme digitální zrcadlovku. Fotoaparát si studenti buď budou moci přinést vlastní (preferováno, o vhodnosti svého fotoaparátu pro cvičení se studenti dohodnou se cvičícím) nebo si budou moci na dobu cvičení zapůjčit jednu z deseti zrcadlovek Nikon.

Prosím studenty, aby svým učitelům přinášeli podněty k vylepšení, a to buď osobně nebo emailem přednášejícím nebo cvičícím.


Stránku udržuje Václav Hlaváč, vaclav.hlavac@cvut.cz, poslední změna 17. 1. 2020

courses/a7b33dif/prehleda7b33dif.txt · Last modified: 2024/02/06 20:35 by nemeceka