3. Kompozice a zátiší

Autoři cvičení: Petr Neugebauer, Roman Sejkot, ilustrační fotografie: Petr Neugebauer

K SAMOSTUDIU…

Pozorně si prohlédněte ilustrační fotografie ke cvičení. Pokuste se fotografie tzv. přečíst. Jmenujte nahlas zobrazené objekty, popište vztahy mezi nimi a odhalte zdroje světla.

 • Místo: ateliér Dejvice, suterén, místnost s123
 • Technika: jednooká zrcadlovka, objektiv s delším ohniskem, světla, odrazné desky, expozimetr, flashmetr

Fotoaparát je elektromechanický přístroj, kterým vybíráme (vystřihujeme) obrazy ze světa kolem nás a skládáme z nich realitu novou. Samotný výběr k záznamu provádíme pomocí hledáčku. Ten má zpravidla u jednooké zrcadlovky obdelníkový tvar. Můžeme se setkat i s jiným poměrem stran a to především u středního a velkého formátu. V každém zvoleném formátu - rámu, fungují předměty a děje před objektivem trochu jinak. Např. čím více se budeme blížit ke čtvercovému formátu tím bude obraz klidnější a vyrovnanější.

Kompozice

Cílem prvního zadání je umístění předmětů v hledáčku při využití celého obrazového formátu. Vytvářejme z jednoduchých předmětů kompaktní celky. Předměty nebudou na nekonečném pozadí levitovat, okolní prostor je nebude svírat - nechme předměty v obrazu dýchat. Pozor na kácející se linie a zkreslení. Předmět bude mít výraznou strukturu. Při použití stolu a zdi jako pozadí nezapomeňte, že v kompozici bude pracovat i horizont. Pokud máte ve fotoaparátu funkci rozdělení hledáčku na vodorovné a svislé třetiny ploch (pravidlo třetin, zlatý řez), aktivujte ji a pomocnou mřížku používejte. Kompozice (skládání, uspořádání) je náplní celé jedné přednášky.

Klasické zátiší

Zatiší je tradiční umělecká disciplína. Budeme vycházet převážně ze 17. století a děl holandských mistrů, např. Jan Jansz van de Velde, Pieter Claesz, Willem Claesz Heda, Willem Kalf a další. Pokusíme se o volnou interpretaci obrazů. Všímejte si rozmístění předmětů, světla a předmětů samotných. Každý povrch je definován. Rozeznáme sklo, porcelán, kov, ovoce, … Každý předmět ukazuje nejen malířovu řemeslnou zručnost - to co uměl namalovat, nebo hojnost a exluzivitu dováženého zboží. Ale předměty zastupují i symboly s dalšími významy. Např. uvadající květiny, lebky, přesýpací hodiny jsou zde jako symboly pomíjivosti.

Moderní zátiší

Tradiční uzavřené zátiší nyní přetvoříme do zátiší moderního. Neznamená to, že použijeme plastovou lahev místo skleněného poháru, abychom tím dosáhli kýženého moderního výsledku. Moderní zátiší již není “uzavřené”, objekty se nemusí zobrazovat celé. Z předmětů se mohou stát pouze fragmenty. Vidíme v kompozicích např. jen část předmětu. Prostorovost, která byla v předchozí části důležitá je nyní popřena v ploše.

Nalezené zátiší

Je rozšířením předchozích zadání. Hledejme světlo, strukturu, tvary, objekty, významy. Může nás zaujmout prostředí se svou specifickou atmosférou. Náhodné setkání nesourodých předmětů. Vztahy mezi člověkem a věcmi, kterými se obklopuje. Buďte kreativní a nebojte se nalézání pomoci. Špatná kompozice s omlouvenkou “ono to tak bylo” nebude akceptována.

Domácí úkol

Samostatný domácí úkol:

Kromě snímků ze cvičení můžete vyfotografovat a odevzdat dle instrukcí zátiší dle vlastního výběru - klasické, moderní, nalezené.

Inspirace

Literatura

 • Michael Freeman: Očima fotografa - kompozice pro lepší digitální fotografie, Zoner Press, 2008
 • Jiří Jeníček: O fotografické kompozici, Orbis - Praha, 1960
 • Anna Fárová: Josef Sudek, Zátiší, Torst, 2008
 • Pavel Vančát: Jan Svoboda, Torst, 2011
 • Jiří Foltýn: Fotografie, Mikulka Radek, 2011
 • kolektiv: Vladimír Kozlík, Slova nestačí, KANT, 2008
 • Václav Zykmund: Vilém Reichmann, SNKLHU, 1961
 • Kolektiv: Život věcí - Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, KANT, 2006
 • Still life in Photography by The Art of Photography
 • R. Sejkot, V. Hlaváč: Kniha FOTOGRAFIE / od fotogramu k výpočetní fotografii /, str. 116 - 119, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017, Univerzitní knihkupectví, budova NTK, Technická 6, Praha 6.

Stránku spravuje Petr Neugebauer

courses/a7b33dif/cviceni/03-zatisi.txt · Last modified: 2024/03/11 17:10 by sejkorom