Warning
This page is located in archive.

Řešení

 1. Založte si nový soubor datum.php.
 2. Vytvořte validní XHTML obsah tohoto souboru s textem: Dnešní datum je: XXXX
 3. Na pozici XXXX doplňte PHP skript, který vypíše aktuální datum.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Cvičení 2</title>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  </head>
  <body>
    <p>Dnešní datum je: <?php echo date("d.m.Y"); ?></p>
  </body>
</html>

courses/b6b39zwa/tutorials/solutions/02/datum-1.txt · Last modified: 2018/10/01 15:02 (external edit)