Warning
This page is located in archive.

Databáze

V tomto předmětu není použití databáze povinné, protože databázové systému budou vyučování v jiném předmětu a proto není možné potřebné znalosti vyžadovat. Přesto ale cítíme, že webové stránky jsou nerozlučně spjaty s databázemi jako logickým úložištěm pro data. Proto Vám poskytujeme i databázový prostor.

Pro správu je dostupná aplikace Adminer: http://zwa.toad.cz/adminer/

Databázi má v tomto semestru každý student vytvořenou automaticky. Název databáze se shoduje s uživatelským jménem.

Heslo je výchozí: “webove aplikace” (s mezerou)

courses/b6b39zwa/classification/databaze.txt · Last modified: 2023/10/25 14:38 by mudrama1