Warning
This page is located in archive.

Table of Contents

CSS

Úvod

Selektory

  1. Změňte barvu a velikost písma h1 tagu (+ různé způsoby uvedení hodnoty barvy)
  2. Změňte font všech a tagů ve footer tagu (+ zařiďte, aby se navštíveným odkazům neměnila barva)
  3. Změňte barvu pozadí a velikost prvního písmene v úryvku
  4. Změňte číslovaní odkazů v submenu na písmena a, b, c, …
  5. Změňte velikost úvodního obrázku pri najetí myši (hover)

Třídy

  1. Vytvořte třídu autor a využijte ji ke změně stylu jména autora
  2. Vytvořte třídu citace a copyright a využijte ji ke změně stylu obsahu footer

Odkazy

courses/b6b39zwa/tutorials/04/start.txt · Last modified: 2022/10/18 14:28 by zaraondr