Warning
This page is located in archive.

Obsluha formulářů na straně serveru, seznam, detail, CRUD

Úprava formuláře

 1. Upravte formulář tak, aby odesílal své údaje na cílovou stránku
  • Co je pro to potřeba udělat?
  • Jaká hodnota se odesílá pokud zaškrtnete položku v části zájmy a jaká pokud ji nezaškrtnete?
  • Jaký je rozdíl mezi metodou GET a POST?
  • Co se nachází v poli $_REQUEST? Co se stane pokud se bude promměnná stejného jména v GET i POST?
 2. Upravte část Spam, tak aby bylo možné vybrat jen jednu možnost (běžné a očekávané chování tohoto prvku)
  • Upravte PHP skript, aby správně zobrazoval proměnné typu pole odeslaná z formuláře (nápověda: rekurze)
 3. Upravte část Zájmy, tak aby se vybrané položky odesílaly v jednom poli dohromady.
  • Co je potřeba udělat, aby se pro proměnnou posílala nějaká rozumná hodnota?
 4. Upravte část Oblíbené předměty tak, aby bylo v prvním seznamu možné vybrat víc možností.

BONUS

 1. Upravte formulář tak, aby se před vymazáním zobrazil potvrzovací dotaz (nápověda: javascript)
 2. Vyzkoušejte si další formulářové prvky. Jaké ještě znáte?

Obsluha formuláře

 1. Napište vlastní obsluhu formuláře (v PHP)
  • Zkontrolujte formát emailu
  • Zkontrolujte, že je vybrán alespoň jeden zájem a typ spamu
  • Zkontrolujte, že předmět vybraný jako nejlepší je zároveň vybrán mezi oblíbenými
 2. Pokud není podmínka splněna, zobrazte vhodné chybové hlášení.
 3. Vložte obsluhu do stejného souboru s formulářem a po odeslání (v případě chyby nebo vždy) předvyplňte pole odeslanými hodnotami.

BONUS

 • Upravte formulář a jeho obsluhu tak, aby se ve formuláři zobrazila data z posledního odeslání i při pozdější návštěvě (nejen ihned po reloadu) (nápověda: session)

Řešení

courses/b6b39zwa/tutorials/09/start.txt · Last modified: 2019/09/16 11:36 by zaraondr