Warning
This page is located in archive.

Základy Internetu, protokol HTTP

Text přednášky

Přednáška ve fromátu PDF

Jak funguje DNS jako komiks v angličtině https://howdns.works/

Další doplňující informace

Instalační balíček Apache, MySQL, PHP a další: https://www.apachefriends.org/index.html

alternativa instalační balíček nginx, MariaDB, PHP a další: https://sourceforge.net/projects/wtnmp/

Vhodné vývojové nástroje

Pro tvorbu HTML a CSS:

Pro programování PHP

courses/b6b39zwa/lectures/01/start.txt · Last modified: 2019/10/25 15:32 by xklima