Warning
This page is located in archive.

Soubory

První experimenty

 1. Seznamte se s funkcemi na zápis a čtení ze souboru: file_put_contents, file_get_contents.
 2. Seznamte se s textovým formátem JSON: json_decode, json_encode.
  • pozor: ve funkci json_decode musíme jako druhý parametr zadat true. Proč?
 3. Stáhněte si k sobě databázi uživatelů v souboru users.json
 4. Vypište uživatele z databáze

Knihovna

Vyrobte v PHP knihovnu pro správu těchto dat. Knihovna obstará práci se souborem tak, aby ten, kdo pracuje s uživateli nemusel souborům rozumět. Veřejné API:

 1. listUsers() vrátí pole existujících záznamů
 2. getUser($id) vrátí záznam dle zadaného ID
 3. addUser($name, $email, $avatar) přidá nový záznam a vrátí jeho ID
 4. deleteUser($id) smaže záznam s daným ID
 5. editUser($id, $name, $email, $avatar) upraví položky daného záznamu

Pro generování ID použijte funkci uniqid().

Stránkování

Funkci listUsers() doplňte o parametry limit a offset. Vyrobte HTML dokument s výpisem jedné stránky uživatelů (3 ks) se stránkovacími odkazy.

courses/b6b39zwa/tutorials/11/start.txt · Last modified: 2023/12/05 15:12 by zaraondr