Warning
This page is located in archive.

Tvorba formulářů na klientské straně

Vytvořte formulář za pomoci standardních formulářových prvků

 • form
 • input - ruzne typy (file, accept)
 • select - option, eventuelně optgroup, multiple
 • textarea
 • button

Oddělte jednotlivé části formuláře a dejte je do logických celků

 • label
 • fieldset
 • legend

Použijte atributy

 • readonly
 • disabled
 • acceskey
 • autocomplete
 • autofocus

Vytvořte formulář za pomoci HTML5 formulářových prvků

Pozor na podporu v prohlížečích!

Nové typy inputů

 • time, date, datetime, month, …
 • color
 • email
 • range - min, max, step
 • search
 • number
 • tel
 • url

Nové HTML5 elementy

 • meter - min, max, low, high, optimum
 • progress - min, max

Nové HTML5 atributy

 • placeholder
 • required
 • pattern
 • list, element datalist

Formuláře můžete odesílat na adresu: https://zwa.toad.cz/~xklima/vypisform.php

Tento jednoduchý skript Vám ukáže, jaká data se dostala na server.

Lze si zde pohrát i s odesíláním souborů.

courses/b6b39zwa/tutorials/03/start.txt · Last modified: 2023/10/11 08:44 by xklima