Warning
This page is located in archive.

Malý test #2, MVC

Test

Informace o testu:

Test bude písemný, bez použití jiných pomůcek než tužky, papíru a vlastní hlavy. Okruh znalostí je dán dosud probranou látkou, tj. zaměříme se na serverovou stranu webové aplikace.

Časová náročnost testu: 15 minut.

courses/b6b39zwa/tutorials/13/start.txt · Last modified: 2023/09/15 13:25 by zaraondr