Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Docházka na cvičení je povinná, přičemž tolerujeme jednu neomluvenou absenci. V případě odevzdání domácího úkolu za plný počet bodů před cvičením, na kterém je tato úloha zadána nemusí student na cvičení dorazit a je omluven.
courses/b0b36pjv/tutorials/start.txt · Last modified: 2023/02/19 21:18 by seredlad