Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

11. Cvičení - cvičící rozhodne o obsahu individualně

Na tomto cvičení si vyzkoušíte vytvořit jednoduchou aplikaci, která bude volat kód napsaný v jazyce C. Dále si vyzkoušíte implementovat některé z běžných návrhových vzorů.

Úkoly na cvičení

 1. Vytvořte si třídu typu Singleton - u této třídy může existovat nejvýše jedna instance, která bude z celého programu globálně dostupná.
 2. Vytvořte si svůj Pool vláken (třeba pomocí třídy ExecutorService) - při vytváření poolu si programátor definuje, kolik vláken je v Poolu. Pokud je některý z objektů dostupný, lze si ho nechat přidělit. Pokud není žádný objekt dostupný, je potřeba počkat na volné vlákno ve frontě.
 3. Vyzkoušejte implementovat REST API pomocí Spring Boot technologie:
  • Výpis telefonního seznamu
   • Nepřihlášený uživatel vidí jen seznam jmen
   • Po přihlášení uživatele je možné získat i emailové adresy a telefonní čísla
  • Zobrazení informací o jedné konkrétní osobě na základě jejího ID
  • Přihlášení uživatele
  • Vložení nového záznamu do telefonního seznamu
 4. Dnes je možno prokonzultovat otázky týkající se Vašich semestrálních prací. Od příštího týdne bude probíhat už jen odevzdávání.

Materiály na cvičení

courses/b0b36pjv/tutorials/11/start.txt · Last modified: 2023/02/03 12:59 by mudromar