Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

NetBeans IDE

Při výuce se používá programovací jazyk Java a vývojové prostředí NetBeans IDE.

Instalace Java SDK

 • Stáhněte si a nainstalujte JDK Java SE 8 ze stránek Oracle. Tato verze se používá v BRUTE, na přednáškách i na cvičeních. Je to poslední verze JDK s integrovanou knihovnou JavaFX. Nic Vám samozřejmě nebrání ve stažení a instalaci nejnovější verze Java SDK (aktuálně 15) - s kompatibilitou by neměli být žádné problémy.
 • Stáhněte si dokumentaci Java API ze stejné stránek Oracle. Stažený zip nerozbalujte!
Pro předmět PJV je nutné používat Javu verze 8 a výše.

Instalace vývojového vývojového prostředí NetBeans

 • Stáhněte si integrované vývojové prostředí NetBeans IDE ze stránek Apache.
 • Spusťte instalátor a proveďte instalaci.
 • Přesuňte zip soubor s dokumentací na vhodné místo svého disku (obsahuje dokumentaci Javy).
 • Spusťte NetBeans a vyčkejte ustálení.
 • Připojte dokumentaci: Tools → Java Platforms → záložka Javadoc → AddZIP/Folder → zip soubor s dokumentací → Close.

Vytvoření prázdného projektu

Založení projektu: FileNew ProjectJavaWith MavenJava ApplicationNext. Vyplňte Project Name a Project LocationFinish.

V okně Projects rozbalte Váš projekt → Source Packages pravý klik na balíček → NewJava Main Class, zadejte název třídy → Finish.

Spuštění programu

Klik na hlavní třídu, pak na zelenou šipku nebo Shift+F6 nebo pravým tlačítkem → Run File.

Spuštění programu s argumenty

Pravý klik na projekt → PropertiesRun → zadejte Arguments.

Klávesové zkratky

Ctrl-Space dokončovaní kódu
Ctrl-F vyhledávání
F9 překlad balíku nebo souboru
F11 překlad celého projektu
F6 spuštění hlavního projektu
Shift-F6 spuštění souboru

Kompletní seznam zkratek naleznete v NetBeans IDE na záložce HelpKeyboard Shortcuts Card.

Editorové zkratky pro vkládání kódu

Netbeans poskytuje expanzi zkratek pro často užívané programové sekvence. Seznam zkratek najdete v ToolsOptionsEditorCode Templates.

psvm public static void main(String[ ] args) {}
sout System.out.println(““);
St String
ife if ( ) else
sw switch case default
for cykl
fori cykl probírka pole
fore cykl probírka kolekce
forc cykl přes iterator
wh while( true) {
br break
cn continue
m static final void method() {
pu public
re return
th throws
Ex Exception
cl class
st static
bo boolean
fa false

Jak v NetBeans vytvořit spustitelný JAR

Je potřeba použít plugin maven-jar-plugin a do pom.xml mezi tagy <project> </project> doplnit:

...
<build>
 <plugins>
  <plugin>
	<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
	<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
	<version>3.2.0</version>
	<configuration>
	 <archive>
	  <manifest>
		<mainClass>JMENO.MAIN.CLASS.KOMPLETNI</mainClass>
	  </manifest>
	 </archive>
	</configuration>
 </plugin>
 </plugins>
</build>
...

Konfigurace Mavenu pro vytvoření JAR se všemi závislostmi

...
<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
 <version>3.2.0</version>
        
 <configuration>
  <archive>
  <manifest>
   <mainClass>JMENO.MAIN.CLASS.KOMPLETNI</mainClass>
  </manifest>
  </archive>
  <descriptorRefs>
  <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef> <!--doplnek jmena vystupniho souboru -->
  </descriptorRefs>
  </configuration>
      
  <executions>
   <execution>
   <id>make-assembly</id> <!-- this is used for inheritance merges -->
   <phase>package</phase> <!-- bind to the packaging phase -->
   <goals>
    <goal>single</goal>
   </goals>
   </execution>
  </executions>
</plugin>
...

Podpora Git v NetBeans

Zde je starší a ale použitelný popis základných úkonů Git v NetBeans.

courses/b0b36pjv/tutorials/01/netbeans.txt · Last modified: 2021/02/14 09:00 by seredlad