Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Zkouška

 • Zkouškové termíny: 6.1. (předtermín), 14.1., 16.1., 21.1., 23.1. (opravný termín)
 • Ke zkoušce se může přihlásit jen ten, kdo má zápočet.
 • Zkouška je implementační (praktická) na počítači.
 • Budou k dispozici počítače ve stejné konfiguraci, jako během cvičení. Student můžepraktický test absolvovat i za použití vlastního počítače.
 • Délka trvání: 180 minut
 • Celkem 6 příkladů: 4x 5bodů, 2x 10bodů

Pravidla

 • U praktického testu jsou povoleny libovolné materiály v papírové i elektronické podobě.
 • Je zakázána jakákoliv komunikace mezi zkoušenými mezi sebou a jakýmikoliv dalšími osobami. To zahrnuje zákaz mobilních telefonů, elektronické pošty, služebzasílání zpráv.
 • Je zakázáno se jakkoli aktivně připojovat na Internet, je zakázáno používat vyhledávací služby, stahovat soubory z internetu atp. Webový prohlížeč se smí používat pouze pro prohlížení lokálních souborů.
 • Odevzdaný program musí být celýnapsán během zkoušky.
 • S organizačními dotazy se můžete během zkoušky obracet na přítomné pedagogy.
 • Na odborné dotazy pedagogové během zkoušky odpovídat nebudou.
 • Zkoušející může postup konání praktického testu upravit, například v případětechnických problémů či podezření na porušení regulérnosti.
 • Nedodržení těchto pravidel může mít za následek hodnocení F -nedostatečně, případně další postihy.
courses/bab37zpr/zkouska/start.txt · Last modified: 2020/01/06 09:24 by viteks