Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

1. Úvodní cvičení

Úkoly

  • přihlašte se do počítače v počítačové učebně a seznamte se používaným prostředím (IDLE na MS Windows)
  • vyzkoušejte Python v interaktivním režimu (viz přednáška)
  • v IDLE editoru vytvořte skript, uložte na vhodné místo a spusťte v dávkovém režimu

Příklady k procvičení

1. Výpočet přepony pravoúhlého trojúhelníka

# prvni odvesna
a = 3.4
# druha odvesna
b = 2.3
# vypocet prepony
c = (a*a + b*b)**0.5
 
print("prepona je %.2f" % c)

Zjevnou nevýhodou programu jsou konstatní hodnoty proměnných a a b. Upravme program s využitím funkce input

a = float(input("zadej delku odvesny a: ")) 

Návratovou hodnotou funkce input je řetězec, který je třeba převést na reálné číslo funkcí float.

Vestavěné funkce mívají nápovědu. Vyzkoušejte v interpreteru zavolat např. help(input)

2. Výpočet celé a desetinné části reálného čísla

Napište program, který načte ze standardního vstupu reálné číslo, vypočítá celou a desetinnou část a vypíše ji na obrazovku. Interakce s programem vypadá následovně

Zadej realne cislo: 8.33
Cela cast: 8
Desetinna cast: 0.33

Domácí úkol

  • Nainstalujte si na svém domácím počítači Python (lépe verze 3.x) a případně i vhodné IDE (např. PyCharm)
courses/bab37zpr/tutorials/lab01.txt · Last modified: 2019/09/23 21:34 by viteks