Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW04 - XML dokument

Termín odevzdání: 7.12.2019 23:59 CET

Hodnocení: 6b

Cílem úlohy je provést validaci strukturovaného textu (XML) ve formě textového souboru obecné délky na standardním vstupu programu.

V úloze uvažujeme pouze slova bez diakritiky.
V řešení není dovoleno použití externích knihoven.

Zadání

 • Přečtěte textový soubor obecné velikosti.
 • Informace v textovém souboru je strukturována pomocí XML značek.
 • XML značky jsou párové (<a></a>, <td></td>) nebo nepárové (<b/>, <img/>). Ve vstupním textu se mohou objevit oba druhy.
 • Párovost / nepárovost značek zde není určena definicí, ale pouze zápisem (tj. kombinací znaků '<', '>' a '/').
 • Ověřte, že text je správně strukturován (validní).

Příklady

Příklad 1

Vstup Očekávaný výstup
<a>
 <b></a>
</b>
text nevalidni

Příklad 2

Vstup Očekávaný výstup
<a>
 <b>10</b>
 <c>ahoj svete</c>
 <d/>
 <d/>
</a>
pocet tagu: 5
text validni

Příklad 3

Standardní vstup Očekávaný výstup
<table>
 <tr>
  <td>10</td>
  <td>20</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img/></td>
 </tr>
</table>
pocet tagu: 7
text validni
courses/bab37zpr/hw/hw04.txt · Last modified: 2019/11/19 14:08 by viteks