Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

HW04b - XML dokument - bonus

Termín odevzdání: 7.12.2019 23:59 CET

Hodnocení: 6b

Cílem úlohy je provést analýzu strukturovaného textu (XML) ve formě textového souboru obecné délky na standardním vstupu programu.

V úloze uvažujeme pouze slova bez diakritiky.
V řešení není dovoleno použití externích knihoven.

Volitelné

 • XML značky ve vstupním textu obsahují parametry (např. <td valign=“top”>).
 • Mezi názvem značky a parametrem je právě jedna mezera, za názvem parametru následuje znak '=' a hodnota parametru v uvozovkách.
 • V textu se mohou vyskytovat specialni XML značky <equation>, <add> a <sub>. Vypočtěte výraz definovaným XML dokumentem.

Příklady

Příklad 1

Vstup Očekávaný výstup
<table>
 <tr>
  <td valign="top">10</td>
  <td>20</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><img src="img.jpg"/></td>
 </tr>
</table>
pocet tagu: 7
text validni

Příklad 2

Vstup (stdin) Očekávaný výstup
<equation variable="a">
 <add value="10"/>
 <add value="20"/>
 <sub value="40"/>
</equation>
<equation variable="b">
 <add value="30"/>
 <add value="40"/>
 <sub value="40"/>
</equation>
a=-10
b=30
pocet tagu: 8
text validni
courses/bab37zpr/hw/hw04b.txt · Last modified: 2019/12/09 09:17 by viteks