Warning
This page is located in archive.

4. Strukturované datové typy

Možná řešení úkolů jsou uvedena v sekci řešení.

Úkoly

 • Napište program, který prohodí hodnoty dvou proměnných. Zamyslete se nad tím, jak by to šlo udělat co nejjednodušeji
 • Implementujte následující program:

def obdelnik(arg):
  "funkce na vypocet obsahu obdelnika"
 
def kruh(arg):
  "funkce na vypocet obsahu kruhu"
 
def obsah(f, arg):
  "funkce na vypocet obsahu geometrickeho utvaru"
 
print("obsah kruhu:", obsah(kruh, 2.21))
print("obsah obdelnika:", obsah(obdelnik, (3, 4))

 • Vyzkoušejte různé způsoby procházení vytváření (concatenation, funkce append) seznamů a jejich procházení (přímá indexace, využití in)
 • Prozkoumejte rozdíl mezi kopií seznamu a aliasem (reference na existující seznam)
 • Navrhněte funkci, jejíž návratovou hodnotou bude vektor (1D pole/seznam) inicializovaný náhodnými celými čísly v daném rozsahu
 • Napište funkce, které provedou operace sčítání a skalárního násobení s vektorů
 • Vytvořte seznam reprezentující matici. Napište program, který vypíše jednotlivé prvky matice.
 • Seznam vozů v garáži je popsán datovou strukturou (viz níže). Vypište jmenný seznam majitelů vozů. Kolik je v garáži vozů zn. Volvo?

garaz = [
  ("Petr Kellner", ["Porsche", "BMW", "Volvo"]),
  ("Karel Komarek", ["BMW", "Volvo"]),
  ("Andrej Babis", ["BMW", "Porsche"]),
  ("Daniel Kretinsky", ["BMW", "Ferrari", "Ford Mustang"])]

courses/bab37zpr/tutorials/lab04.txt · Last modified: 2019/10/16 20:31 by viteks