Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

4. Strukturované datové typy

Možná řešení úkolů jsou uvedena v sekci řešení.

Úkoly

 • Napište program, který prohodí hodnoty dvou proměnných. Zamyslete se nad tím, jak by to šlo udělat co nejjednodušeji
 • Implementujte následující program:

def obdelnik(arg):
  "funkce na vypocet obsahu obdelnika"
 
def kruh(arg):
  "funkce na vypocet obsahu kruhu"
 
def obsah(f, arg):
  "funkce na vypocet obsahu geometrickeho utvaru"
 
print("obsah kruhu:", obsah(kruh, 2.21))
print("obsah obdelnika:", obsah(obdelnik, (3, 4))

 • Vyzkoušejte různé způsoby procházení vytváření (concatenation, funkce append) seznamů a jejich procházení (přímá indexace, využití in)
 • Prozkoumejte rozdíl mezi kopií seznamu a aliasem (reference na existující seznam)
 • Navrhněte funkci, jejíž návratovou hodnotou bude vektor (1D pole/seznam) inicializovaný náhodnými celými čísly v daném rozsahu
 • Napište funkce, které provedou operace sčítání a skalárního násobení s vektorů
 • Vytvořte seznam reprezentující matici. Napište program, který vypíše jednotlivé prvky matice.
 • Seznam vozů v garáži je popsán datovou strukturou (viz níže). Vypište jmenný seznam majitelů vozů. Kolik je v garáži vozů zn. Volvo?

garaz = [
  ("Petr Kellner", ["Porsche", "BMW", "Volvo"]),
  ("Karel Komarek", ["BMW", "Volvo"]),
  ("Andrej Babis", ["BMW", "Porsche"]),
  ("Daniel Kretinsky", ["BMW", "Ferrari", "Ford Mustang"])]

courses/bab37zpr/tutorials/lab04.txt · Last modified: 2019/10/16 20:31 by viteks