Warning
This page is located in archive.

HW03b - maticové operace - bonus

Termín odevzdání: 30.11.2019 23:59 CET

Hodnocení: 6b

Zadání

Na vstupu je sekvence matic spolu se zadanými operacemi. Operace vyhodnocujte podle jejich priority a vypište až výslednou matici. To odpovídá tomu, jako kdyby byl následující výraz s maticemi A až F:

$$ A + B * C + D * E - F$$

ozávorkován následujícím způsobem:

$$ A + (B * C) + (D * E) - F$$

Příklad 1

$
\left( \begin{array}{cc}
6 & 4\end{array} \right)
+
\left( \begin{array}{cc}
-6 & 7\end{array} \right)
+
\left( \begin{array}{cc}
-6 & -4\end{array} \right)
=
\left( \begin{array}{cc}
-6 & 7\end{array} \right)
$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup
1 2
6 4
+
1 2
-6 7
+
1 2
-6 -4
1 2
-6 7
žádný

Příklad 2

$
\left( \begin{array}{cc}
0 & 4 & -9 \\\\
-9 & 6 & -4 \\\\
3 & 5 & -2 \\\\
-1 & 7 & 5\end{array} \right)
\times
\left( \begin{array}{cc}
-10 & -9 & -8 & 9 \\\\
-4 & 0 & -9 & 1 \\\\
4 & 6 & -9 & 5\end{array} \right)
+
\left( \begin{array}{cc}
0 & -9 & 3 & -6 \\\\
10 & -9 & 8 & -7 \\\\
-1 & 0 & 5 & 1 \\\\
3 & 2 & -9 & 9\end{array} \right)
=
\left( \begin{array}{cc}
-52 & -63 & 48 & -47 \\\\
60 & 48 & 62 & -102 \\\\
-59 & -39 & -46 & 23 \\\\
5 & 41 & -109 & 32\end{array} \right)
$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup
4 3
0 4 -9
-9 6 -4
3 5 -2
-1 7 5
*
3 4
-10 -9 -8 9
-4 0 -9 1
4 6 -9 5
+
4 4
0 -9 3 -6
10 -9 8 -7
-1 0 5 1
3 2 -9 9
4 4
-52 -63 48 -47
60 48 62 -102
-59 -39 -46 23
5 41 -109 32
žádný

Příklad 3

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup
2 2
3 x10
-9 5
+
2 2
8 -5
1 8
+
2 2
-4 6
-2 8
žádný
Error: Chybny vstup!

Příklad 4

$
\left( \begin{array}{cc}
-1 \\\\
4\end{array} \right)
+
\left( \begin{array}{cc}
-1 \\\\
0\end{array} \right)
+
\left( \begin{array}{cc}
8 & 5 \\\\
10 & -8\end{array} \right)
\times
\left( \begin{array}{cc}
5 \\\\
5\end{array} \right)
=
\left( \begin{array}{cc}
63 \\\\
14\end{array} \right)
$

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup
2 1
-1
4
+
2 1
-1
0
+
2 2
8 5
10 -8
*
2 1
5
5
2 1
63
14
žádný
courses/bab37zpr/hw/hw03b.txt · Last modified: 2019/11/18 10:31 by viteks