Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

HW03b - maticové operace - bonus

Termín odevzdání: 30.11.2019 23:59 CET

Hodnocení: 6b

Zadání

Na vstupu je sekvence matic spolu se zadanými operacemi. Operace vyhodnocujte podle jejich priority a vypište až výslednou matici. To odpovídá tomu, jako kdyby byl následující výraz s maticemi A až F:

$$ A + B * C + D * E - F$$

ozávorkován následujícím způsobem:

$$ A + (B * C) + (D * E) - F$$

Příklad 1

$ \left( \begin{array}{cc} 6 & 4\end{array} \right) + \left( \begin{array}{cc} -6 & 7\end{array} \right) + \left( \begin{array}{cc} -6 & -4\end{array} \right) = \left( \begin{array}{cc} -6 & 7\end{array} \right) $

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup
1 2
6 4
+
1 2
-6 7
+
1 2
-6 -4
1 2
-6 7
žádný

Příklad 2

$ \left( \begin{array}{cc} 0 & 4 & -9 \\
-9 & 6 & -4 \\
3 & 5 & -2 \\
-1 & 7 & 5\end{array} \right) \times \left( \begin{array}{cc} -10 & -9 & -8 & 9 \\
-4 & 0 & -9 & 1 \\
4 & 6 & -9 & 5\end{array} \right) + \left( \begin{array}{cc} 0 & -9 & 3 & -6 \\
10 & -9 & 8 & -7 \\
-1 & 0 & 5 & 1 \\
3 & 2 & -9 & 9\end{array} \right) = \left( \begin{array}{cc} -52 & -63 & 48 & -47 \\
60 & 48 & 62 & -102 \\
-59 & -39 & -46 & 23 \\
5 & 41 & -109 & 32\end{array} \right) $

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup
4 3
0 4 -9
-9 6 -4
3 5 -2
-1 7 5
*
3 4
-10 -9 -8 9
-4 0 -9 1
4 6 -9 5
+
4 4
0 -9 3 -6
10 -9 8 -7
-1 0 5 1
3 2 -9 9
4 4
-52 -63 48 -47
60 48 62 -102
-59 -39 -46 23
5 41 -109 32
žádný

Příklad 3

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup
2 2
3 x10
-9 5
+
2 2
8 -5
1 8
+
2 2
-4 6
-2 8
žádný
Error: Chybny vstup!

Příklad 4

$ \left( \begin{array}{cc} -1 \\
4\end{array} \right) + \left( \begin{array}{cc} -1 \\
0\end{array} \right) + \left( \begin{array}{cc} 8 & 5 \\
10 & -8\end{array} \right) \times \left( \begin{array}{cc} 5 \\
5\end{array} \right) = \left( \begin{array}{cc} 63 \\
14\end{array} \right) $

Standardní vstup Očekávaný výstup Očekávaný chybový výstup
2 1
-1
4
+
2 1
-1
0
+
2 2
8 5
10 -8
*
2 1
5
5
2 1
63
14
žádný
courses/bab37zpr/hw/hw03b.txt · Last modified: 2019/11/18 10:31 by viteks