Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

9. Rekurze

Při rekurzivním volání volá funkce samu sebe. Aby nedošlo k nekonečné smyčce, musí toho volání obsahovat ukončovací podmínku. Obecně lze rekurzi zapsat

def funkce(promenna):
  if (ukoncovaci podminka):
   funkce(zmenena_promenna)     

Pomocí rekurze můžeme například implementovat for cyklus:

def recursivePrint(index, array):
  if (index < len(array) ):
    print(array[index], end=' ' );
    recursivePrint(index+1, array)
    print(array[index], end=' ' );
 
a = []
for i in range(10):
  a.append(i*i)
 
print("List je",a)
recursivePrint(0, a);

Úkol 1: umocňování

 • Napište rekurzivní funkci power(x,n), která bude počítat $x^n$
 • Porovnejte s iterativní verzí

Úkol 2: narovnání

 • Uvažujme seznam, který může obsahovat jako prvky další seznamy, např.:

a=[1, 2, [3, [4, 5], 6, [7]], [8, 9], 10]

 • Napište funkci flatten, která vytvoří jeden seznam, který bude obsahovat všechny prvky ze seznamu a vložené do tohoto seznamu.
 • Výsledkem funkce flatten(a):

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

 • K testu prvku, zda je pole (list), použijte funkci type:

if type(x) is list:

Úkol 3: binomický koeficient

 • Napište funkci binomial(k,n), která počítá hodnotu $ n \choose k $
 • Můžete využít vztah $ \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} $
 • Počáteční podmínky $\binom{n}{0}=\binom{n}{n}=1$ a $\binom{n}{1}=\binom{n}{n-1}=n$

Úkol 4: výpočet Fibonacciho posloupnosti

Napište rekurzivní výpočet Fibonacciho posloupnosti. Pro tuto posloupnost platí:

 • $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$
 • První členy posloupnosti jsou $F_0 = 0$ a $F_1 = 1$.
courses/bab37zpr/tutorials/lab09.txt · Last modified: 2019/11/26 11:51 by viteks