Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

2. Řídicí struktury

Procvičovaná témata

 • Větvení programu
 • Cykly

Úkoly

 • Vypište čísla od 1 do 10 s využitím cyklů for a while
 • Vypište všechna sudá čísla od 1 do $n$, kde $n$ zadá uživatel na standardním vstupu
 • Vypište součin všech čísel vypsaných v předchozím kroku
 • Vypište řadu $n$ čísel ve tvaru:

1, -1, 1, -1, 1, -1, ...

 • Napiště program který umožní výpočet Ludolfova čísla jako součtu Leibnizovy řady

$$ \qquad\pi = 4 \sum_{k=0}^\infty\dfrac{(-1)^k}{2k+1} = \dfrac{4}{1}-\dfrac{4}{3}+\dfrac{4}{5}-\dfrac{4}{7}+\dfrac{4}{9}-\dfrac{4}{11}+\cdots $$

 • Vytvořte funkci pro výpočet Ludolfova čísla pomocí $n$ prvků Leibnizovy řady
 • Zjistěte kolik členů řady je potřeba zahrnout, abychom dostali Ludolfovo číslo s přesností na $10^{-6}$.

Jednoduchý automat na mince

 • Napište program, který pro zadanou částku (v celých korunách) vypíše nejmenší počet mincí (20, 10, 5, 2, 1), ze kterých se dá daná částka složit.
 • Rozšiřte program tak, aby vypisoval pouze použité mince.
 • Nechte program vypsat vloženou částku i v jiných měnách.
courses/bab37zpr/tutorials/lab02.txt · Last modified: 2019/10/07 12:24 by viteks