Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

7. Objekty

0. úloha

Dokončení příkladů z minulého cvičení.

1. úloha

Napište třídu Complex, která bude popisovat komplexní číslo. V třídě budou implementovány atributy pro reálnou a imaginární složku čísla, metody pro aritmetické operace a tisk čísla.

2. úloha

Napište program, který bude realizovat jednoduchou knihovnu. Knihy jsou reprezentovány třídou Book, která má atributy name, author, yer. Knihovna je reprezentována třídou Library, která udržuje seznam knih. Výpis všech knih lze řadit podle některého z atributů třídy Book.

courses/bab37zpr/tutorials/lab07.txt · Last modified: 2019/11/11 14:27 by viteks