Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

8. Zásobník (+TEST)

0. Implementace zásobníku

Implementujte třídu, která bude realizovat zásobník. Data budou vnitřně uložena v seznamu, metodami třídy budou push, pop, is_empty. Zásobník otestujte.

1. Dekódování zprávy

  • Dekódujde zprávu ze standardního vstupu pomocí zásobníku:
    • Písmeno znamená push znaku na zásobník
    • Hvězdička znamená pop znaku ze zásobníku na výstup
    • Mezery se ignorují
  • Dekódujte následující vstup

TE*A*QYS***SEU****NI*O**

2. Validátor párovosti závorek

  1. Napište program, který s využitím zásobníků zvaliduje výraz obsahující párové závorky ().
  2. Rozšiřte program tak, aby vyhodnotil správnost uzávorkování ve výrazu se závorkami (), [] a {}
courses/bab37zpr/tutorials/lab08.txt · Last modified: 2019/11/19 13:54 by viteks