Warning
This page is located in archive.

Zkouška

 • Zkouškové termíny:
  • Předtermín: 8.1.2023, 9:00
  • Další termíny budou upřesněny podle aktuální situace
 • Zkouška je implementační (praktická) na počítači.
 • Délka trvání: 180 minut
 • Celkem 3 příklady: 2×6 bodů, 1×8 bodů

Pravidla

Následující pravidla platí pro zkoušku ve škole. Při distanční výuce probíhá zkouška v domácím prostředí.
 • U praktického testu jsou povoleny libovolné materiály v papírové i elektronické podobě.
 • Je zakázána jakákoliv komunikace mezi zkoušenými mezi sebou a jakýmikoliv dalšími osobami. To zahrnuje zákaz mobilních telefonů, elektronické pošty a služeb zasílání zpráv.
 • Je zakázáno se jakkoli aktivně připojovat na Internet, je zakázáno používat vyhledávací služby, stahovat soubory z internetu atp. Webový prohlížeč se smí používat pouze pro prohlížení lokálních souborů.
 • Odevzdaný program musí být celý napsán během zkoušky.
 • S organizačními dotazy se můžete během zkoušky obracet na přítomné pedagogy.
 • Na odborné dotazy pedagogové během zkoušky odpovídat nebudou.
 • Zkoušející může postup konání praktického testu upravit, například v případětechnických problémů či podezření na porušení regulérnosti.
 • Nedodržení těchto pravidel může mít za následek hodnocení F (nedostatečně), případně další postihy.
courses/bab37zpr/zkouska/start.txt · Last modified: 2023/12/18 10:58 by viteks