Warning
This page is located in archive.

Jedenácté cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na práci s grafy a na hledání a jejich průchody. K cvičení budou využity slajdy z minulých cvičení. Aktuální prezentace je k dispozici na adrese: zde, starší slajdy pak zde: pdf a pptx.

Upozornění: Zadání Desátého úkolu

Již na minulé hodině vám byl zadán desátý domácí úkol - případné dotazy by jste měli konzultovat na tomto cvičení. Zadání desátého domácího úkolu je zde - Dijkstra

courses/b6b36zal/cviceni/11.cviceni.txt · Last modified: 2019/12/02 17:48 by seredlad