Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B3B33ALP - Algoritmy a programování

Cílem předmětu je dát studentům základní znalost programování a algoritmizace a naučit je navrhnout, implementovat a otestovat programy pro řešení jednoduchých úloh. Studenti pochopí význam časové složitosti. Seznámí se se základními stavebními prvky programů, jako jsou smyčky, podmíněné příkazy, proměnné, rekurze, funkce atd. V předmětu postupně představíme nejpoužívanější datové struktury a operace s nimi (např. fronta, zásobník, seznam, pole, atd.) a ukážeme základní klasické a praktické algoritmy, zejména z oblasti řazení a vyhledávání a prohledávání stavového prostoru. Studenti se seznámí s jazykem Python a naučí se v něm psát jednoduché programy.

Kontakty

  • Na přednášejícího a garanta Jana Kybice se obracejte s dotazy k probírané látce i k organizaci předmětu, a to nejlépe emailem.
  • Dotazy, které by mohly zajímat i ostatní, pište nejlépe na kanál B211-B3B33ALP ve školních MS Teams.
  • S otázkami týkajícími se cvičení se obracejte na svého cvičícího, případně na vedoucího cvičení Petra Štěpána emailem.

Další důležité odkazy

courses/b3b33alp/start.txt · Last modified: 2022/12/16 11:57 by vonasvoj