Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B3B33ALP - Algoritmy a programování

Cílem předmětu je dát studentům základní znalost programování a algoritmizace a naučit je navrhnout, implementovat a otestovat programy pro řešení jednoduchých úloh. Studenti pochopí význam časové složitosti. Seznámí se se základními stavebními prvky programů, jako jsou smyčky, podmíněné příkazy, proměnné, rekurze, funkce atd. V předmětu postupně představíme nejpoužívanější datové struktury a operace s nimi (např. fronta, zásobník, seznam, pole, atd.) a ukážeme základní klasické a praktické algoritmy, zejména z oblasti řazení a vyhledávání a prohledávání stavového prostoru. Studenti se seznámí s jazykem Python a naučí se v něm psát jednoduché programy.

Aktuální COVID info

Dle rozhodnutí Hygienické stanice hl.m. Prahy bude výuka probíhat distanční formou. Do školy tedy nechoďte, ale připojte se vzdáleně pomocí počítače nebo jiného zařízení s přístupem na internet. Materiály k jednotlivým přednáškám naleznete na stránce přednášek. První přednáška bude vysílána v původně plánovaném čase, t.j. v pondělí 21.9. v 9:15. pomocí aplikace BigBlueButton. Odkaz na připojení jste dostali emailem.

Jsem si vědom, že distanční výuka může být náročná. Neváhejte se proto na mne obrátit s libovolnými dotazy k probírané látce i k předmětu a jeho organizaci.

Cvičení budou také distanční, v původně naplánovaném čase dle rozvrhu, bližší informace hledejte na stránce cvičení.

Kontakty

  • Na přednášejícího a garanta Jana Kybice se obracejte s dotazy k probírané látce i k organizaci předmětu, a to nejlépe emailem.
  • Dotazy, které by mohly zajímat i ostatní, pište raději do diskuzního fóra předmětu. Každý z vás by měl být upozorněn emailem, pokud se ve fóru objeví nová zpráva.
  • Pro komunikaci v reálném čase, ať už textovou, audio nebo video, používejte MS Teams, kde bude vytvořen kanál předmětu.
  • S otázkami týkajícími se cvičení se obracejte na vedoucího cvičení Petra Štěpána emailem.

Odkazy na vzdálenou výuku pomocí BBB

Další důležité odkazy

courses/b3b33alp/start.txt · Last modified: 2020/10/31 23:34 by kybicjan