Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Zkouška

Cvičící

Krátká videa k cvičením

Krátká videa s rozborem obsahu cvičení. Pokud jste ještě neprogramovali, doporučujeme shlédnout videa před cvičením. Na cvičení pak již budeme předpokládat znalosti uvedené ve videu a tyto znalosti budeme prohlubovat. Také si připravte otázky, pokud něčemu ve videu nebudete rozumět.

Seznam videí podle cvičení

Program cvičení

týden datum obsah
1 19,20.9. Úvod do cvičení
2 26,27.9. Cykly a reálná aritmetika
3 3,4.10. Funkce
4 10,11.10. 1D pole
5 17,18.10. 2D pole
6 24,25.10. Pole, matice
7 31.10.,1.11. Rekurze, třídění
8 7,8.11. Fronta, zásobník
9 14,15.11. Semestrální práce
10 21,22.11. Stavový prostor a objekty v Pythonu
11 28,29.11. Objekty, halda, asociativní pole
12 5,6.12. Náhodná čísla, grafický výstup
13 12,13.12. Stavový automat, grafy
14 9,10.1. Zápočtový týden

Zápočet

 • Zápočet získáte, pokud ze cvičení získáte minimálně 12 bodů.
 • Ve cvičení bude 10 úloh. Můžete si vybrat buď lehčí úlohu za 1 bod, nebo těžší úlohu za 2 body. Lehké úlohy nepředpokládají žádné znalosti mimo přednášky a cvičení. Těžší úlohy se hodí pro ty z vás, kteří již programovat umí a jsou i náročnější a rozsáhlejší.
 • Poslední úloha ve cvičeních bude větší semestrální práce za 5 bodů.
 • Každou úlohu je nutné odevzdat nejpozději do 3 týdnů od zadání (cvičící může udělit výjimku - na základě lékařského potvrzení atp.)
 • Z každé úlohy (i ze semestrální práce) musí student získat nenulový počet bodů, hodnocení úlohy provádí odevzdávací systém a je možné získat i desetinné hodnocení za částečně fungující úlohu.
 • Při včasném odevzdání řešení lehké verze lze kdykoliv později odevzdat řešení těžké verze až dvou libovolných domácích úloh, a získat tak bodové hodnocení za těžkou verzi bez penalizace za pozdní odevzdání.
 • Všechny úlohy se odevzdávají přes Odevzdávací systém, který vám automaticky vyhodnotí úlohu a přidělí body.
 • POZOR: Odevzdávací systém má někdy omezený počet testovacích případů. Nikdy neodevzdávejte program typu: když vstup=1, výstup je 5, když vstup=2, výstup je 10, když … . Může se stát, že Vám odevzdávací systém za takový program přidělí nějaké body, ale když to dodatečně zjistí cvičící, tak Vám tyto body odebere a budete muset vyřešit zadanou úlohu znovu obecně. Nikdy to nedělejte u zkoušky, protože to může být důvod k vyloučení od zkoušky.
 • Každý může řešit libovolné úlohy - teoreticky můžete získat až 25 bodů z cvičení.
 • Pokud začnete řešit těžkou úlohu a její řešení se Vám nepodaří, lze i později odevzdat úlohu lehčí. Platí to i naopak. Odevzdávací systém vám prostě započítá body z posledního nahraného programu.
 • Zápočet je nutné získat před zkouškou.
 • Upozorňujeme, že minimální bodový zisk ze cvičení i ze zkoušky nestačí na úspěšné zakončení předmětu (tj. lepší známku než F), viz Zkouška.

Obecné pokyny pro odevzdávání domácích úkolů

Odevzdání

 • Vaše domácí práce odevzdávejte skrze Odevzdávací systém. Je možné odevzdat jeden soubor (.py) nebo zip/tgz archív.
 • Názvy souborů obsahující vaše odevzdávané programy jsou v zadání každé úlohy předepsány a je nezbytné je dodržet. V případě že odevzdáváte archív souborů, předepsané soubory musí být v kořenovém adresáři archivu (nikoli v podadresáři).
 • Odevzdané programy jsou hodnoceny automatickým systémem. Každý program, dostane-li specifikovaná vstupní data, musí tedy proběhnout bez vnějších zásahů uživatele (stisky kláves a podobně).

Tipy pro úspěšné odevzdání programu

 • Program (zdrojový soubor v Pythonu) se musí jmenovat přesně tak, jak je definováno v úloze. Soubory s jiným jménem systém nehodnotí
 • Před nahráním programu do systému doporučujeme spustit jej v příkazové řádce. Např takto:

  > python3.5 jmeno_souboru.py

 • pozn. na mnoha operačních systémech bývá současně nainstalován python2 i python3 a program python může, v závislosti na konfiguraci systému, spustit bud python2 nebo python3. Abyste zajistili, že program spouští pythonem3, raději používejte příkaz python3.x, kde x záleží na aktuální instalaci.

Lehká nebo těžká verze

 • Domácí úlohy mají lehkou a těžkou verzi, lišící se obtížností a bodovým hodnocením.
 • Vždy si vyberte, kterou verzi budete řešit.
 • Verze se liší názvy odevzdávaných souborů, podle toho jaké soubory odevzdáte, hodnotící systém pozná jakou verzi jste si zvolili.
 • V případě že odevzdáte obě úlohy najednou, systém bude hodnotit pouze těžkou verzi.
 • Rozhodovat mezi těžkou a lehkou úlohou se můžete kdykoliv a opakovaně (lze odevzdat nejdříve lehkou úlohu, pak zkusit těžkou úlohu a když Vám nevyjde řešení těžké úlohy, opět odevzdat fungující řešení lehké úlohy).

Pracujte samostatně

 • Pokud neumíte dobře programovat a nebudete sami řešit úlohy s velkou pravděpodobností neuděláte zkoušku
 • Na zkoušce budete pod dozorem řešit podobné úlohy v časovém limitu, proto je procvičování nutné
 • Odevzdávací systém kontroluje podobnost řešení
 • Pokud Vám není něco jasné, máte problémy s domácí úlohou, ptejte se na cvičeních svého cvičícího!
courses/b3b33alp/cviceni/start.txt · Last modified: 2023/02/14 21:42 by stepan