Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Instalace Visual Studio Code

 • Visual Studio Code je vhodný pro editaci zdrojových souborů
 • Pochází od Microsoftu, ale běží i na Linuxu a macOS
 • Podporuje celou řadu jazyků, mezi nimi i Python
 • Hlavní výhodou je možnost sdílení editace mezi více uživateli, čehož budeme využívat při distanční výuce

Instalace

První program v Pythonu

 • Vytvořte nový soubor a uložte jej např. jako 'prvni.py' (přípona .py značí, že se jedná o skript/program v Pythonu)
 • Do souboru napište (text musí začínat na začátku řádky!)

print("Hello ALP!")

 • Nastavte interpret na Python 3.x (konkrétní x záleží na tom, jakou verzi Pythonu máte nainstalovanou, důležité je, že se jedná o Python 3 a vyšší). Defaultně totiž může být Visual Studio Code nastaven pro python2

Toto nastavení změnte na

 • Spustění přes CTRL+F5
 • V konzoli byste měli vidět výsledek

Sdílení editace

 • Při sdílení editace můžete a) umožnit ostatním připojit se na váš editor a dělat v něm změny ('share session'), b) nebo se naopak připojit do editoru někoho jiného ('join session')
 • Sdílení probíhá posíláním speciálních URL
 • Pro sdílení (minimálně pro vytvoření linku) je nutné se přihlásít přes Microsoft účet nebo přes GitHub účet
 • Sdílení editace není standardní součástí Visual Studia Code, je proto nutné nainstalovat jeho rozšíření.
 • Postupujte dle návodu
 • Návod na použití sdílené editace .
courses/b3b33alp/cviceni/visualstudiocode.txt · Last modified: 2020/09/21 06:59 by vonasvoj