Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Harmonogram zkoušky 31.1.2023

Buďte prosím v příslušné místnosti ráno v 8:30, ať máte čas se připravit. Ostatní časy v tabulce dole jsou orientační. Po dokončení praktické části se přesuňte do místnosti pro teoretickou část, kde buďte v 11h.

Nezapomeňte si průkaz totožnosti, psací potřeby, papíry na poznámky a počítač, chcete-li používat vlastní. Kalkulátor je povolen, ale měli byste to zvládnout i bez něj.

Zkouška proběhne pouze prezenčně. V přednáškové místnosti si sedejte maximálně 3 do lavice co nejdál od sebe, každou druhou lavici nechte volnou.

Pokud byste nemohli přijít z důvodu onemocnění, karantény atp., zapište se na další termín. Po prokázání důvodu vám tento termín nebude počítán. V případě neomluvené absence se ovšem termín hodnotí stupněm F.

Neporušujte prosím pravidla, zejména zákaz jakékoliv komunikace s kýmkoliv kromě vyučujících během obou částí zkoušky.

Výsledky by měly být k dispozici v KOSu týž den, v nejhorším případě následující den.

Pokud jste si se mnou už domluvili, že přijdete pouze na jednu z částí, v tom případě na druhou část jednoduše nechoďte a bude vám započítán výsledek z minulého termínu. Pokud se mnou domluveni nejste a přesto nepřijdete a neomluvíte se, budete ohodnoceni 0 body.

skupina A,B 8:30 příchod do počítačových učeben
8:30 8:40 příprava počítačů, identifikace studentů, instrukce a dotazy
8:40 10:40 praktická část
10:40 11:00 přestávka, přesun do posluchárny
11:00 11:10 instrukce, dotazy, identifikace studentů, rozdávání testů
11:10 12:55 teoretický test. Kdo je hotov dřív, může odejít.
Skupina Praktická část Písemný test
A 8:40-10:40 KN:E-132 11:10-12:55 KN:E-107
B 8:40-10:40 KN:E-230 11:10-12:55 KN:E-107

Rozdělení studentů do skupin

A B
BIELOKAR ADAMEJ14
DVORSDAV BITTNPA1
KAMLEMIC DANADVER
KONVASOF HARIGJAN
KYNCLPE1 HAVRAGAB
MACHAM26 HOHNEMAR
MACHAT17 LARIOALE
MELICOLI LHOTAPE4
MENTLDEN LOWINMAT
NEJEDMAT NEVLIJAK
PALMEMAT NOVAKL47
POSTRWIL PINKAPRE
PYSMEPOL PROKEMI4
SVEJDKRY SNIZEFIL
VARTACEN VACHAMA3
courses/b3b33alp/zkouska20230131.txt · Last modified: 2023/01/30 15:11 by kybicjan