Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Instalace Ubuntu na Windows 10/11 + WSL

V předmětu PRPA využíváme vývojové prostřední Linuxu, které přináší mnohé výhody oproti základní Windows konzoli. Operační systém Windows 10/11 umožňuje instalaci subsystému pro Linux, díky kterému získáme konzoli stejnou jako v systému Ubuntu. Poté je možné spouštět a instalovat programy přes Windows stejně pohodlně přes příkazový řádek.

Postup instalace

Obrázkový návod lze nalézt zde:

  1. Následně doinstalujte balíčky ze sekce Instalace potřebných balíčků

Popřípadě použijte následující návod:

1. Povolení vývojářského režimu ve Windows

K intalaci tohoto podsystému je nejdříve potřeba aktivovat vývojářský režim v nastavení. Do vyhledávání stačí napsat “Nastavení pro vývojáře” (EN: Developer Settings) a poté zaškrtnout políčko pod kolonkou Vývojářský režim (EN: Developer Mode).

{{vyvojar.png

Po zaškrtnutí vyskočí ve Windows Update balíček, který se nainstaluje a je potřeba restartovat počítač.

2. Aktivace subsystému

Po restartování počítače je potřeba zapnout funkci subsystému pro Linux. Ve vyhledávání vyhledáme “Funkce systému Windows” (EN: Turn Windows features on or off). Zde zaškrtneme políčka “Subsystém Windows pro Linux” (EN: Windows Subsystem for Linux) společně s “Platforma virtuálního počítače” (EN: Virtual Machine Platform) a potvrdíme stisknutím OK. Systém nás poté vyzve k dalšímu restartu, popř. proveďte restart sami.

Nastavení WSL na verzi 2

  1. Spustit PowerShell jako správce
  2. Nastavit defaultní verzi WSL na 2 pomocí příkazu

  wsl --set-default-version 2

3. Instalace Ubuntu

Nyní je počítač připraven pro instalaci. Otevřeme si Microsoft store a zde vyhledáme “Ubuntu”. První nalezená aplikace je varianta, kterou potřebujeme.

Následně stačí tento produkt nainstalovat. Instalace může chvíli trvat, z důvodu větší velikosti balíčku.

Po skončení instalace by již mělo být možné spustit příkazový řádek zadáním “ubuntu” nebo “bash” do vyhledávání Windows. Příkazovému řádku může ještě několik minut trvat než nainstaluje základní balíčky. Poté vás vyzve k vytvoření uživatelského jména a hesla.

Heslo se při psaní nezobrazuje v příkazovém řádku, nejedná se o chybu. Heslo si zapamatujte, je potřeba při instalaci doplňků.

Instalace potřebných balíčků

Po instalci Ubuntu prostředí již stačí nainstalovat vývojové nástroje. To je v prostředí Ubuntu přímočaré použitím příkazu apt-get. Pro instalaci je však potřeba spustit instalační program apt-get s právy adminstrátora (v unix označovaný jako root), což lze snadno prostřednictví příkazu sudo, který vyžaduje ověření vaší indentity, proto vyžaduje zadání vašeho hesla, které jste zadali při prvním spuštění příkazového řádku. Po nalezení požadovaného balíčku se vás zeptá jestli chcete pokračovat a vyzve k zadání [y/n]. Základní sada vývojových nástrojů používaných na PRP se skládá z kompilátoru gcc a kompilátoru clang, nástroje pro řízení překladu make a pomocné utility pro zobrazení adresářové struktury tree. Instalaci těchto nástroju provedeme přímočaře prostředníctvím příkazu

sudo apt-get install gcc clang gdb make tree zip unzip gzip

Tj. jako administrátor (sudo) spustíme program apt-get po kterém chceme nainstalovat (install) balíčky gcc, clang, make a tree.

Při první instalaci balíčku se může stát, že instalace skončí chybou. Toto se dá vyřešit zadáním
sudo apt-get update
. Poté je potřeba znovu zadat instalační příkaz.

Volitelně můžete přidávat další užitečné balíčky, například:

sudo apt-get install cppcheck

Instalace programu Valgrind

Na cvičeních i v odevzdávacím systému budeme používat program Valgrind pro kontrolu práce s pamětí (odhaluje špatnou alokaci a skok na základě neicializované proměnné). Instalace probíhá stejně jako u ostatních balíčků.

sudo apt-get install valgrind

Úspěšnou instalaci balíčku lze ověřit pomocí --version (např. valgrind --version). Všechny příkazy lze zobrazit pomocí valgrind --help

Příklad práce s valgrind memcheck:

Práce s konzolí

Základní rozdíl v pohybu mezi složkami v počítači mezi Windows a Ubuntu konzolí je ve formátu adresy. Pohyb se uskutečňuje příkazem

cd
ve formátu
cd /mnt/c/Users/Javer/Desktop/../
Kompilace programu probíhá stejně jako ve Windows konzoli:
gcc main.c -o main.exe
Následné spuštění programu probíhá například příkazem
./main <pub01.in

Propojení WSL s VS Code

Pro pohodlnější práci s WSL je výhodné doinstalovat plugin do VS Code, který vám Linux propojí s Vaším vývojovým prostředím. K tomu je třeba zprovoznit WSL podle návodů výše včetně jeho prvního spuštění, aby se systém inicializoval. Následně si stáhněte Remote WSL, který propojí IDE VS Code s WSL.

V levém panelu se objeví další položka s nainstalovanými systémy Linuxu, které máte ve Vašem počítači. V něm si vyberte příslušný systém, ve kterém chcete pracovat (nejspíš Ubuntu) a zvolte connect. Následně se spustí další VS Code, který je spojený se subsystémem. Tudíž je třeba doinstalovat znovu veškeré potřebné doplňky do VS Code.

Doporučené jsou:

courses/b0b99prpa/tutorials/ubuntuwin11.txt · Last modified: 2022/10/06 13:50 by krskajo1