Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

VS Code - instalace Windows

Instalace překladače pro Windows

Pokud nemáte na OS Windows nainstalovaný překladač (např. stažený v rámci distribuce Visual Studia nebo jiného IDE), nainstalujte si MinGW, klon překladače GCC.

Postupujte podle návodu, určite je dobré dodržet:

 • v cestě k překladači by neměl být znak s diakritikou (mezera se dá přežít)
 • je dobrý nápad nastavit systémovou cestu do adresáře, ve kterém je příslušný binární soubor (gcc.exe)

Správnost nastavení ověřte např. tak, že v příkazové řádce (Command Shell) spustíte kompilátor

Jak nastavit proměnnou prostředí? Ve Windows 10 napište do vyhledávacího okna “promě” (v anglické mutaci “env”) a systém vám nabídne ovládací panel Upravit proměnné prostředí systému. Alternativně můžete kliknout pravým tlačítkem na Tento Počítač (This PC) a dát Vlastnosti (Properties), následně vybrat pokročilé nastavení systému (Advanced system settings).
Po každé změně proměnné Path je třeba restartovat terminál (příkazovou řádku), aby se změna projevila.

Ověření funkčnosti

Do příkazového řádku (do vyhledávacího okna ve liště Windows napište cmd) napište následující příkazy

gcc --version
gdb --version

VS Code - instalace Windows

Tento návod byl testovaný na Windows 10, 64-bit

Postup

 1. Stáhnout instalační balíček z této stránky
 2. Nainstalovat podle pokynů

Rozšíření pro překlad a laděni v C/C++

 1. Naistalovat rozšíření C/C++ extension for VS Code
 2. Rozšíření je možné nainstalovat přes ikonu v levé liště Extensions nebo klávesovou zkratka Ctrl+Shift+X)

Nastavení překladu

 1. Spustťe VS Code
 2. Nastavte pohled Explorer - horní ikonou v postranní liště nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+E
 3. Klikněte na Open Folder vyberte pracovní složku (např. nový adresář)
 4. Vytvořte nový soubor, např. přes File > New File, napište do souboru kód, který chcete přeložit a uložte ho v pracovním adresáři
 5. Po výběru menu Terminal > Configure Default Build Task si z nabídky vyberte gcc.exe build active file
 6. Pokud je třeba upravte konfigurační JSON soubor a uložte ho
 7. Otevřete soubor, který chcete přelořit a klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+B spusťte překlad
 8. Pokud máte nainstalovaný Code Runner, pomocí Ctrl+Alt+N program přeložte a spusťte
 9. Program lze spustit v Command Shellu, nebo je možné přímo v prosředí VS Code otevřít nový terminál v pracovním adresáři

Příklad tasks.json. Tento soubor je v adresáři .vscode.

{
	"version": "2.0.0",
	"tasks": [
		{
			"type": "shell",
			"label": "C/C++: gcc.exe build active file",
			"command": "C:\\MinGW\bin\gcc.exe",
 			"args": [
				"-g",
				"${file}",
				"-o",
				"${fileDirname}\\${fileBasenameNoExtension}.exe"
			],
			"options": {
				"cwd": "${workspaceFolder}"
			},
			"problemMatcher": [
				"$gcc"
			],
			"group": {
				"kind": "build",
				"isDefault": true
			}
		}
	]
}

Příklad launch.json. Tento soubor je v adresáři .vscode.

{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "name": "gcc.exe - Sestavit a ladit aktivní soubor",
      "type": "cppdbg",
      "request": "launch",
      "program": "${fileDirname}\\${fileBasenameNoExtension}.exe",
      "args": [],
      "stopAtEntry": false,
      "cwd": "${workspaceFolder}",
      "environment": [],
      "externalConsole": false,
      "MIMode": "gdb",
      "miDebuggerPath": "C:\\MinGW\\bin\\gdb.exe",
      "setupCommands": [
        {
          "description": "Povolit přehledný výpis pro gdb",
          "text": "-enable-pretty-printing",
          "ignoreFailures": true
        }
      ],
      "preLaunchTask": "C/C++: gcc.exe build active file"
    }
  ]
}

Odkazy

courses/b0b99prpa/tutorials/vs_code_win.txt · Last modified: 2021/09/23 16:49 by nentvond