Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 08 - Zpracování číselné řady

Termín odevzdání 14.12.2022 22:00 PT
Bodový zisk 4b (2+2)
Min. bodový zisk 2b
Počet uploadů 15
Typ zadání povinné

Zadání

Cílem tohoto úkolu je zpracovat teoreticky neomezeně dlouhou řadu celých čísel ze standardnícho vstup a vypsat jejich základní statistiky včetně histogramu.

Podle náročnosti si zvolte variantu úkolu A nebo B, kterou chcete řešit. Pro splnění úlohy je třeba odevzdat jednu z variant zadání s tím, že musíte získat minimální počet bodů z této úlohy uvedený v tabulce nahoře. Tj. pokud získáte např. 1.5b ze 2b, bude třeba vypracovat vyšší variantu zadání, aby byl úkol uznán za správný.

Na rozdíl od HW05 neplatí, že nesprávně vypracovaná varianta B automaticky splňuje variantu A.
Před uploadem řešení je třeba vyplnit předpokládaný čas doby řešení (required time).

Vstup

 1. Na prvním místě datové řady je počet sloupců histogramu $n$
 2. Následují celá čísla $x_j$ zpracovávané řady
 3. Pokud je na vstupu v řadě čísel něco jiného než číslo, načítání se ukončí a program vypočítá statistické ukazatele z již načtených dat.

8 25 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 11 11

Výstup

Varianta A (2b)

 1. Medián všech zadaných čísel vypsaný na dvě desetinná místa
 2. Počet zadaných čísel $m$
 3. Zadané minimální číslo $min(x)$
 4. Zadané maximální číslo $max(x)$
Ve variantě A nemá počet prvků (binů) histogramu význam.

Varianta B (2b + 2b)

 1. Varianta A
 2. Histogram zadaných hodnot
  • Počet sloupců histogramů udává první zadané číslo na standardní vstup
  • Je-li první číslo zadané chybně, program končí s návratovým kódem 100 a chybovou hláškou na standardní chybový výstup “Error: Chyba histogramu!\n
  • Na začátku každé položky histogramu je uveden interval hodnot pro daný bin (interval) rozdělný lineárneárně od minima do maxima (hodnoty jsou uvedeny na jedno desetinné místo, pro celou část jsou vyhrazeny 3 znaky)
   • $SIZE = \frac{max(x) - min(x)}{n}$
   • Krajní hodnoty jednotlivých binů jsou dány $k_i = min(x) + i \cdot SIZE$, kde $i = 0 \dots n$
   • Číslo binu je poté dáno pro vstupní hodnotu $x_j$ jako $BIN(x_j) = floor \left(\frac{x_j - min(x)}{SIZE} \right)$, kde $j = 0 \dots (m-1)$
  • Histogram je lineárně přeškálován tak, aby nejdelší řádek histogramu byl vždy 25 znaků “=” dlouhý.
Při přeškálování stačí provést oříznutí desetiných čísel, zaokrouhlení není nutné. Funkce z knihovny math.h nelze použít!
Varianta A
Median 11.00
Pocet cisel: 23
Min. hodnota: 1
Max. hodnota: 26
Varianta B
Median 11.00  
Pocet cisel: 23 
Min. hodnota: 1 
Max. hodnota: 26
Histogram:   
 1.0 -  4.1 |================
 4.1 -  7.2 |============
 7.2 - 10.4 |============
 10.4 - 13.5 |=========================
 13.5 - 16.6 |============
 16.6 - 19.8 |========
 19.8 - 22.9 |
 22.9 - 26.0 |========

Odevzdání

Veřejné příklady + Makefile: hw08_-_statistika.zip

Povinné zadání
Název v BRUTE HW08
Odevzdávané soubory main.c
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99
Předpokládaná složitost program by měl být schopen zvládnout zpracovat 100 tisic hodnot do 6 sekund.
Odevzdávací systém má nastaven timeout na 15s.
courses/b0b99prpa/hw/hw08.txt · Last modified: 2022/09/17 18:35 by nentvond