Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2022/23. Volně k dispozici jsou i podklady z předchozích let:

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Tématicky je náplň přednášek pokryta v knize Stephen G. Kochan: Programming in C (3rd Edition), Sams Publishing, 2005, případně též Pavel Herout, Učebnice Jazyka C - 1. díl, Kopp, 2016.

V přednáškách uvedené zdrojové kódy jsou přiloženy v příslušném .zip archivu. Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

Harmonogram přednášek

# datum téma
01 20.09. Informace o předmětu, úvod do programování
Organizace předmětu a hodnocení, první programy.
02 27.09. Základy programování v C
Primitivní datové typy a jejich hodnoty. Funkce a návratová hodnota. Překlad, chyby.
03 04.10. Základní řídící struktury
Výrazy. Řízení běhu programu, podmínka, větvení, cyklus, vnořený cyklus.
04 11.10. Příklady
Stavový stroj, binární půleni, výpočet parity, Taylorův rozvoj.
05 18.10. Ukazatele
Ukazatele, volání funkcí, funkce s parametry, standardní vstup.
06 25.10. Strukturované datové typy
Pole, struktura, union, textový řetězec
07 01.11. Práce s pamětí
Zásobník, rekurze, dynamicky alokovane pole.
08 08.11. Vnitřní reprezentace datových typů.
Modifikatory datovych typu, reprezentace reálných čísel, bitove operace.
09 15.11. Abstraktní datový typ
Fronta, zásobník, množina. Implementace pomocí pole a spojového seznamu.
10 22.11. Řazení a třídění, složitost
Binární vyhledávání, bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, časová složitost
11 29.11. Stromové struktury
Binární vyhledávací strom, rozptylovací tabulka.
12 06.12. Knihovny
Generování cílového kódu
13 13.12. Procesy, signály a výjimky v C
Zimní prázdniny
14 10.01. Zápočtový test

01. Informace o předmětu, úvod do programování

aktualizace 2022/09/20 08:50

02. Základy programování v C

aktualizace: 2022/09/26 23:00

03. Základní řídicí struktury

aktualizace: 2022/10/03 22:00

04. Příklady

aktualizace 2022/10/17 19:26

05. Ukazatele

aktualizace: 2022/10/17 19:45

06. Strukturované datové typy

aktualizace: 2022/10/24 18:33

07. Práce s pamětí

aktualizace: 2022/10/31 19:27

08. Vnitřní reprezentace datových typů

aktualizace: 2022/11/15 10:00

09. Abstraktní datový typ

aktualizace: 2022/11/21 19:40

10. Řazení a třídění, složitost

  • prezentace:
  • příklady:

aktualizace:

11. Stromové struktury

  • prezentace:
  • příklady:

aktualizace:

12. Knihovny

aktualizace: 2022/12/05 17:22

13. Procesy, signály a výjimky v C

aktualizace: 2022/12/05 17:22

courses/b0b99prpa/lectures.txt · Last modified: 2022/12/05 17:23 by viteks