Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Windows Subsystem for Linux (old)

Operační systém Windows 10 umožňuje po přepnutí do takzvaného “Developer” (vývojářského) režimu možnost instalace Windows Subsystému pro Linux. Lze tak získat vývojové prostředí podobné tomu, které používáme v předmětu PRP. V praxi tak můžeme přímo spouštět nativní aplikace pro Linux, jako třeba příkazový interpret Bash používaný na cvičení při práci s operačním systémem Ubuntu. Díky tomu je možné spouštět a instalovat programy ve Windows prostředí stejně pohodlně jako v Ubuntu.

Návod na instalaci je možné najít na mnoha stránkách a to anglicky i česky, například:

Po této základní instalaci již stačí spustit příkaz “bash”, například z nabídky Start. Při instalaci je potřeba zvolit uživatelské jméno a heslo, které se bude používat v subsystému.

Instalace potřebných balíčků

Po instalci Ubuntu prostředí již stačí nainstalovat vývojové nástroje. To je v prostředí Ubuntu přímočaré použitím příkazu apt-get. Pro instalaci je však potřeba spustit instalační program apt-get s právy adminstrátora (v unix světě označovaný jako root), což lze snadno prostřednictví příkazu sudo, který vyžaduje ověření vaší indentity, proto vyžaduje zadání vašeho hesla v hostitelském systému (tj. Windows 10). heslo. Základní sada vývojových nástrojů používaných na PRP se skládá z kompilátoru gcc a kompilátoru clang, nástroje pro řízení překladu make a pomocné utility pro zobrazení adresářové struktury tree. Instalaci těchto nástroju provedeme přímočaře prostředníctvím příkazu

sudo apt-get install gcc clang make tree zip unzip

Tj. jako administrátor (sudo) spustíme program apt-get po kterém chceme nainstalovat (install) balíčky gcc, clang, make a tree. Vše ostatní je identické pro všechny počítače, a proto již není nutné naše další interakce s počítačem.

Volitelně můžete přidávat další užitečné balíčky, například:

sudo apt-get install tree cppcheck git subversion

Instalace programu Valgrind

Na cvičeních i v odevzdávacím systému budeme používat program Valgrind pro kontrolu práce s pamětí. Bohužel balíček “valgrind” aktuálně nefunguje 1) a je jej třeba zkompilovat přímo ze zdrojových kódů.

Postup kompilace a instalace z příkazové řádky (bash):

# valgrind will be compiled in home directory - can be changed
cd ~ 
 
# download source codes to "valgrind" directory
wget http://valgrind.org/downloads/valgrind-3.11.0.tar.bz2
 
# extract the archive
tar xvf valgrind-3.11.0.tar.bz2
 
# install package automake - prerequisites
sudo apt-get install automake
 
# compile
cd valgrind-3.11.0/
./autogen.sh
./configure
make
sudo make install

courses/b0b99prpa/tutorials/win10.txt · Last modified: 2020/11/09 19:35 by viteks