Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 01 - První program

Termín odevzdání 16.10.2022 22:00 PT
Bodový zisk 1b
Počet uploadů neomezeno
Typ zadání povinné

Cílem úlohy je vyzkoušet si práci s odevzdávacím systémem. Odevzdávat budete jeden komprimovaný (.zip) archiv, který bude obsahovat pouze soubor main.c.

Nevkládejte do archivu žádné další soubory ani složky.

Povinné zadání

Napište program, který vypíše na standardní výstup “Hello PRPA!”

Nezapomeňtě vypsat znak nového řádku ( '\n' ) na konec textu.

Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
Hello PRPA!
0

Odevzdání

Abchom vám ulehčili práci, tak jsme pro vás připravili balíček hw01_-_hello.zip, který obsahuje všechny veřejné testovací vstupy a jejich očekávané výstupy. Dále archiv obsahuje jednoduchý Makefile, díky kterému můžete kompilovat program jednoduše pomocí příkazu make a vytvořit archiv pro odevzdávací systém pomocí příkazu make zip (vytvoří se archiv hw01-us.zip).

Makefile: hw01_-_hello.zip

Povinné zadání
Název v BRUTE HW01
Odevzdávané soubory main.c
Argumenty při spuštění žádné
Kompilace pomocí gcc -pedantic -Wall -std=c99 -O3
Procvičované oblasti základní program
courses/b0b99prpa/hw/hw01.txt · Last modified: 2022/09/17 18:34 by nentvond