Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 05 - Kreslení (ASCII art)

Termín odevzdání 19.11.2022 22:00 PT
Bodový zisk 8b (2+3+3)
Min. bodový zisk 2b
Počet uploadů 10
Typ zadání povinné
Tato úloha slouží k procvičení vnořených cyklů. Není potřeba používat pole.
Úloha je koncipována na získání i částečného bodového zisku (2 nebo 4 body), je třeba, aby fungovaly vždy předchozí zadání (v zadání B, musí fungovat i zadání A; v zadání C musí fungovat zadání A i B).

Společné zadání

 • Program ze standardního vstupu načte 1-3 přirozených čísel v rozsahu 3 až 69, včetně obou těchto krajních hodnot. V případě, že tomu tak není, vypište na standardní chybový výstup zprávu: “Error: Vstup mimo interval!” a program ukončete s návratovou hodnotou 101. Viz Příklad A3.
 • Pokud se nepodaří načíst číslo, tak vypište na standardní chybový výstup zprávu: “Error: Chybny vstup!” a program ukončete s návratovou hodnotou 100. Viz Příklad A2.
 • Každý řádek končí znakem nového řádku ('\n'), který je ihned za posledním symbolem na řádku ('X'), nebo ('|') pro zadání C.
 • Textová informace o chybě je vypsaná na standardní chybový výstup a je zakončena znakem nového řádku.

Zadání A (2b)

 • Načtěte jedno číslo a “vykreslete” na standardní výstup čtvereček podle předlohy A1 níže.

Zadání B (2b)

 • Zadání A
 • Načtěte dvě čísla a “vykreslete” na standardní výstup domeček podle předlohy B1 a B2 níže.
 • První číslo udává šířku domečku, druhé výšku domečku. Viz Příklad B1 a B2.
 • První číslo reprezentující šířku musí být vždy liché. Pokud tomu tak není vypište na standardní chybový výstup chybovou hlášku: “Error: Sirka neni liche cislo!”, v takovém případě je návratová hodnota programu 102. Viz Příklad B3.
 • Pokud šířka a výška jsou stejné, čtvereček je vyplněn znaky 'o' a '*', přičemž v levém horním rohu je vždy znak 'o' a znaky tvoří šachovnici jako je v příkladu B2 nebo C3. Pokud šířka a výška stejné nejsou, vypisuje se mezera místo výplně.

Zadání C (3b)

 • Zadání B
 • Vykreslete k domečku plot podle příkladu C1 a C3 níže.
 • Velikost plotu musí být kladná a ostře menší než je výška domu. V případě, že tomu tak nebude, uvědomte o tom uživatele zprávou na standardní chybový výstup ve znění: “Error: Neplatna velikost plotu!” a program ukončete s návratovou hodnotou 103. Viz Příklad C2.
 • Horizontální části plotu jsou vždy na prvním a posledním řádku plotu. Pravá část plotu končí vždy svislou plaňkou, takže první řádek plotu vypadá pro velikost 2 takto: “-|”, pro velikost 3: “|-|” a pro velikost 4: “-|-|” atd.
 • Výška plotu je stejná jako jeho šířka (-| jsou dva znaky)

Pořadí kontroly vstupu:

Kontroly vstupu a případné vypsání chyby musí být provedeno v předem zadaném pořadí:

 1. Zadaný vstup není číslo (100)
 2. Vstupní hodnota není v požadovaném intervalu (101)
 3. Zadaná šířka domu není liché číslo (102)
 4. Zadaná výška plotu je vyšší než domeček (103)

Příklad A1 - pub_a01

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
5
XXXXX
X  X
X  X
X  X
XXXXX
žádný 0

Příklad A2 - pub_a02

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
a
žádný
Error: Chybny vstup!
100

Příklad A3 - pub_a03

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
1
žádný
Error: Vstup mimo interval!
101

Příklad B1 - pub_b01

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
7 5
  X
 X X
 X  X
XXXXXXX
X   X
X   X
X   X
XXXXXXX
žádný 0

Příklad B2 - pub_b02

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
5 5
 X
 X X
XXXXX
Xo*oX
X*o*X
Xo*oX
XXXXX
žádný 0

Příklad B3 - pub_b03

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
8 6
žádný
Error: Sirka neni liche cislo!
102

Příklad C1 - pub_c01

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
3 8 6
 X
XXX
X X
X X-|-|-|
X X | | |
X X | | |
X X | | |
X X | | |
XXX-|-|-|
žádný 0

Příklad C2 - pub_c02

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
3 8 10
žádný
Error: Neplatna velikost plotu!
103

Příklad C3 - pub_c03

Vstupní hodnoty (stdin) Výstup (stdout) Chybový výstup (stderr) Návratová hodnota
9 9 6
  X
  X X
 X  X
 X   X
XXXXXXXXX
Xo*o*o*oX
X*o*o*o*X
Xo*o*o*oX-|-|-|
X*o*o*o*X | | |
Xo*o*o*oX | | |
X*o*o*o*X | | |
Xo*o*o*oX | | |
XXXXXXXXX-|-|-|
žádný 0

Odevzdání

Veřejné příklady + Makefile: hw05_ascii_art.zip

Název v BRUTE HW05
Odevzdávané soubory main.c
Argumenty při spuštění žádné
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99 -O2
Procvičované oblasti Použití vnořených cyklů
courses/b0b99prpa/hw/hw05.txt · Last modified: 2022/11/09 10:09 by nentvond