Warning
This page is located in archive.

Instalace Ubuntu na Windows 10/11 + WSL

V předmětu PRPA využíváme vývojové prostřední Linuxu, které přináší mnohé výhody oproti základní Windows konzoli. Jelikož operační systém Windows 10/11 umožňuje instalaci subsystému pro Linux, díky které získáme konzoli stejnou jako v systému Ubuntu. Poté je možné spouštět a instalovat programy přes Windows stejně pohodlně přes příkazový řádek.

Postup instalace

Po instalaci OS Ubuntu následně do něj doinstalujte balíčky ze sekce Instalace potřebných balíčků

1. Povolení vývojářského režimu ve Windows

K intalaci tohoto podsystému je nejdříve potřeba aktivovat vývojářský režim v nastavení. Do vyhledávání stačí napsat “Nastavení pro vývojáře” (EN: Developer Settings) a poté zaškrtnout políčko pod kolonkou Vývojářský režim (EN: Developer Mode).

{{vyvojar.png

Po zaškrtnutí vyskočí ve Windows Update balíček, který se nainstaluje a je potřeba restartovat počítač.

2. Aktivace subsystému

Po restartování počítače je potřeba zapnout funkci subsystému pro Linux. Ve vyhledávání vyhledáme “Funkce systému Windows” (EN: Turn Windows features on or off). Zde zaškrtneme políčka “Subsystém Windows pro Linux” (EN: Windows Subsystem for Linux) společně s “Platforma virtuálního počítače” (EN: Virtual Machine Platform) a potvrdíme stisknutím OK. Systém nás poté vyzve k dalšímu restartu, popř. proveďte restart sami.

Nastavení WSL na verzi 2

  1. Spustit PowerShell jako správce
  2. Nastavit defaultní verzi WSL na 2 pomocí příkazu

  wsl --set-default-version 2

3. Instalace Ubuntu

Nyní je počítač připraven pro instalaci. Otevřeme si Microsoft store a zde vyhledáme “Ubuntu”. První nalezená aplikace je varianta, kterou potřebujeme.

Následně stačí tento produkt nainstalovat. Instalace může chvíli trvat, z důvodu větší velikosti balíčku.

Po skončení instalace by již mělo být možné spustit příkazový řádek zadáním “ubuntu” nebo “bash” do vyhledávání Windows. Příkazovému řádku může ještě několik minut trvat než nainstaluje základní balíčky. Poté vás vyzve k vytvoření uživatelského jména a hesla.

Pokud se při prvním spuštění Ubuntu setkáte s chybou WSL 2 requires an update to its kernel component (zejména na Windows 11), je potřeba aktualizovat WSL. Aktualizaci provedete tak, že si otevřete PowerShell jako správce a zadáte příkaz wsl --update
Heslo se při psaní nezobrazuje v příkazovém řádku, nejedná se o chybu. Heslo si zapamatujte, je potřeba při instalaci doplňků.

Propojení WSL s VS Code

Pro pohodlnější práci s WSL je výhodné do VS Code doinstalovat plugin Remote WSL na Vašem hostovském PC, který propojí VS Code s WSL.

V levém panelu se objeví další položka s nainstalovanými systémy Linuxu, které máte ve Vašem počítači. V něm si vyberte příslušný systém, ve kterém chcete pracovat (nejspíš Ubuntu) a zvolte connect. Následně se spustí další VS Code, který je spojený se subsystémem. Jelikož nově otevřené okno s VS Code pracuje na vzdáleném PC (v tomto případě s WSL), je třeba doinstalovat znovu veškeré potřebná rozšíření do VS Code.

Doporučené jsou:

courses/b0b99prpa/tutorials/ubuntuwin11.txt · Last modified: 2023/09/18 14:48 by nentvond