Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Často kladené dotazy

A případně i méně často kladené :-)

1. Kde najdu záznamy přednášek?

Záznamy přednášek jsou primárně v MS Teams v příslušných kanálech, se zálohou na Google Drive (je vyžadována autorizace v doméně fel.cvut.cz). Zároveň, pokud to situace dovoluje (= přednášející není v karanténě, apod.), probíhá i stream na YT, kde je možné záznamy najít.

2. Kde najdu záznamy cvičení?

Pokud je cvičení zaznamenáno, je opět možné záznam najít v prostředí MS Teams. Někteří cvičící zveřejňují záznamy i jinak, např. prostřednictvím Google Drive, viz. níže (odkazy na záznamy cvičení paralelky 112 jsou v záhlaví jednotlivých stránek cvičení zde na CW).

Nutná autorizace emailem s doménou fel.cvut.cz

3. Jsou někde k dispozici řešení příkladů ze cvičení?

Studenti mají k dispozici balíček, který obsahuje příklady z přednášek, cvičení a případně i další řešené příklady. Odkaz na balíček a GIT repozitář je na úvodní stránce cvičení.

4. Brute mi píše chybu kompilace error: no newline at end of file [-Werror,-Wnewline-eof]. Co s tím?

Soubor se nezkompiloval, protože nastavení překladače jazyka C vyžaduje, aby soubory zdrojového kódu končily znakem newline (\n, ASCII 0x0A). Přidejte proto odřádkování na konec svého zdrojového kódu (souboru main.c). Váš kód by měl na konci vypadat podobně jako tento:

5. Jak zobrazím v průzkumníku Windows přípony souborů?

Na horní liště okna průzkumníku v záložce Zobrazení zaškrtnete políčko Přípony názvů souborů. Pokud máte Windows v anglické verzi, jedná se o záložku View a políčko File name extensions, viz. https://www.howtogeek.com/205086/beginner-how-to-make-windows-show-file-extensions/

courses/b0b99prpa/faq.txt · Last modified: 2020/11/17 14:38 by navrava2