Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

4 - Cykly

1. Výpočet odmocniny metodou binárního půlení

#include <stdio.h>
#include <math.h>
 
double odmocnina (double cislo, double presnost)
{
  double horni_mez = cislo;
  double dolni_mez = 0;
  double stred = (horni_mez + dolni_mez) / 2;
 
  while (fabs(stred*stred - cislo) > presnost)
  {
    printf("%4.4f %4.4f %4.4f\n", dolni_mez, stred, horni_mez);
 
    if (stred*stred > cislo)
      horni_mez = stred;
    else
      dolni_mez = stred;
 
    stred = (horni_mez + dolni_mez) / 2;
  }
  return stred;
}
 
int main()
{
  float a, b;
 
  printf("zadej cislo: ");
  scanf("%f", &a);
  printf("zadej presnost: ");
  scanf("%f", &b);
 
  printf("odmocnina cisla %4.4f s presnosti %4.4f je %4.4f\n", a, b, odmocnina(a, b));
 
  return 0;
}

2. Výpočet Ludolfova čísla metodou Monte Carlo

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
 
#define SEED 35791246
 
main(int argc, char* argv)
{
  int niter=0; /* počet iterací algoritmu */
  double x,y;
  int count=0; /* počet bodů v 1. kvadrantu jednotkové kružnice */
  double z;
  double pi;
 
  printf("Zadejte pocet iteraci pro vypocet PI: ");
  scanf("%d",&niter);
 
  /* initialize random numbers */
  srand(SEED);
 
  for (int i=0; i<niter; i++) 
  {
   x = (double)rand()/RAND_MAX;
   y = (double)rand()/RAND_MAX;
   z = x*x+y*y;
   if (z<=1) count++;
  }
  pi=(double)count/niter*4;
  printf("PI = %g / %i iteraci\n", pi, niter);
 
  return 0;
}

3. Ciferný součet

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int a, s = 0;
 
  printf("Zadej cele cislo: ");
  scanf("%i", &a);
 
  while (a > 0)
  {
    s += a % 10;
    a /= 10;
  }
 
  printf("Ciferny soucet cisla %i je %i\n", a, s);
 
  return 0;
}

4. Armstrongovo číslo

#include <stdio.h>
#include <math.h>
 
int main() 
{
  int cislo, vstup, zbytek, n = 0;
  float vysledek = 0.0;
 
  printf("Napis cele cislo: ");
  scanf("%d", &vstup);
 
  // zjisteni poctu cifer cisla n
  for (cislo = vstup; cislo != 0; ++n) 
  {
    cislo /= 10;
  }
 
  for (cislo = vstup; cislo != 0; cislo /= 10) 
  {  
    zbytek = cislo % 10;
    // soucet n-tych mocnin jednotlivych cifer cisla
    vysledek += pow(zbytek, n);
  }
 
  // pokud je soucet n-tych mocnin cifer cisla roven cislu samotnemu, je to Armstrongovo cislo
  printf ("%d %s Armstrongovo cislo.\n", vstup, ((int)vysledek == vstup) ? "je" : "neni");
 
  return 0;
}

5. Součet nalezení maxima z řady čísel na standardním vstupu

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  // promenna pro nactenou hodnotu (provedenou konverzi)
  int a;
  // pocitadlo nactenych cisel
  int i = 0;
  // aktualni nalezene maximum z rady cisel
  // lze ho nastavit napr. na nejmensi mozne cislo v datovem typu
  int max;
 
  while (scanf("%i", &a) > 0)
  {
    // prvni nactene cislo je zcela jiste aktualne nejvetsim
    if (i++ == 0)
    {
      // nasledujici prirazeni se provede jednou
      // pak jiz podminka neni platna
      max = a;
    }
    // pokud je cislo a vetsi nez dosavadni nalezene maximum
    // stava se cislo a novym maximem
    if (a > max)
    {
      max = a;
    }
  }
  printf("maximum z rady: %i\n", max);
 
  return 0;
}

courses/b0b99prpa/solutions/lab04.txt · Last modified: 2021/10/27 14:34 by viteks