Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

8 - Debug + TEST

 • pro vyučující: 08

Debug

 • Všechny programy v této sekci kompilujte s přepínačem -g.
 • Spusťte následující program. Porovnejte výstup s ostatními ve třídě a vysvětlete, co se v programu děje.

#include <stdio.h>
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  int arr[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
 
  for (int i = 0; i < 30; ++i){
    printf("%d: %d\n", i, arr[i]);
  }
 
  return 0;
}

 • Zkuste zvýšit počet cyklů na 10000. Co se děje nyní. Jaký je návratový kód programu? (echo $?)
 • Nyní zkuste spustit
  valgrind ./prog 2>log
  a podívejte se do souboru log. Zkuste sami rozluštit co valgrind vypisuje.
 • Podobně si vyzkoušejte gdb s prikazy run a bt:

gdb ./prog
(gdb) run
(gdb) bt

 • Podobně zanalyzujte následující kód

#include <stdio.h>
 
static int arr[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
static void endless(int size)
{
  for (int i = 0; i < size; ++i)
    printf(" %d", arr[i]);
  printf("\n");
  endless(size * 10);
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  endless(1);
  return 0;
}

 • Zjistěte, co dělá funkce a(). Nejdříve si prohlídněte kód a zkuste rozluštit, co se v něm děje. Potom si rozmyslete, jak funkci otestovat a otestujte ji.

#include <limits.h>
 
static int a(int i);
static int b(int i);
static int c(int i);
static int d(int i);
 
static int a(int i)
{
  int shift = sizeof(int) * 8 - 1;
 
  if ((i & (0x1 << shift)) == INT_MIN){
    return i + a(0);
  }else if (i % 2 == 0){
    return a(i + 1) - 1;
  }else{
    return i + b(i) / 2;
  }
}
 
static int b(int i)
{
  if ((i & 0x1) == 0){
    return d(i);
  }else{
    return c(i - 1);
  }
}
 
static int c(int i)
{
  int j = i / 2;
 
  if (i == 0){
    return 2;
  }else{
    return b(j);
  }
}
 
static int d(int i)
{
  int ip = i + 1;
  int im = i - 1;
 
  if (i == 1)
    return ip;
  return b(im);
}
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  ...
}

 • Zkuste teď svůj testovací program spustit pomocí gdb nebo cgdb. Vyzkoušejte si následující příkazy.

run -- spustí běh
break [název funkce nebo číslo řádku] -- nastaví breakpoint
tbreak [název funkce nebo číslo řádku] -- nastaví jednorázový breakpoint
clear [název funkce nebo číslo řádku] -- smaže breakpoint
info break -- zobrazí seznam breakpointů
continue -- pokračuje v běhu programu (zkratka c)
next -- provede jeden krok programu, volání funkcí provede bez zastavení (zkratka n)
step -- provede jeden krok programu (zkratka s)
step [počet kroků] -- provede uvedený počet kroků programu
display [výraz] -- nastaví výraz, který se vypíše při každém zastavení
backtrace -- vypíšte backtrace
frame -- zobrazí rámec
up [počet rámců] -- posune program o počet rámců zpět
down [počet rámců] -- posune program o počet rámců dopředu
info locals -- zobrazí lokální proměnné
info args -- zobrazí argumenty rámce
info variables -- zobrazí všechny statické a globální proměnné

courses/b0b36prp/labs/lab08.txt · Last modified: 2018/11/18 20:23 by seredlad