Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

11 - Binární soubory

 • pro vyučující: 11
 • Funkce:

FILE *fopen(const char *path, const char *mode);
size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

Úkoly

 • Načtěte ze vstupu seznam čísel a uložte je do binárního souboru. Poté soubor načtěte a vypište seznam čísel. Prohlédněte si uložený soubor programem xxd nebo hexdump -C.
 • Naplňte strukturu test, uložte ji do binárního souboru, binární soubor načtěte do struktury a její obsah vypište.

struct test {
  int ival;
  char cval;
};
typedef struct test test_t;

 • Totéž udělejte se strukturou test2, do které uložíte i pointer na řetězec. Zamyslete se, jak správně uložit řetězec v položce .str, jak ho správně načíst a jak rozlišit, zda .str obsahuje NULL nebo odkaz na prázdný řetězec.

struct test2 {
  int ival;
  char cval;
  char *str;
};
typedef struct test2 test2_t;

 • Udělejte totéž s polem struktur test a test2.
 • Jak to bude, pokud použijete atribute packed? Jak se změní velikost struktury a proč? Musíte něco změnit ve vašem kódu? Jak ukládání a načítání naprogramovat, aby byl nezávislý na tomto atributu?

__attribute__((packed))

 • Naprogramujte funkce le_to_be(), která převede integer z little endian na big endian. (Pro uint32_t budete potřebovat stdint.h.)

uint32_t le_to_be(uint32_t v);

 • Nyní uložte a načtěte struktury test a test2 nezávisle na architektuře. Diskutujte limity vašeho řešení.
 • Diskutujte, jak uložit hodnoty typu float nezávisle na architektuře.

 • Načítejte čísla ze stdin a postupně je ukládejte do BST. Nakonec vyhledejte některá čísla a vypište, kolik kroků bylo potřeba k vyhledání.
 • Výsledný BST pravděpodobně není vyvážený. Jak upravíte načítání, aby byl strom vyvážený?
 • Pokud jste použili strukturu z přednášky, napadá vás, jak tuto úlohu vyřešit úsporněji bez pointerů .left a .right?
courses/b0b36prp/labs/lab11.txt · Last modified: 2018/06/11 15:00 (external edit)