Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

10 - Struktury a spojové seznamy

 • pro vyučující: 10

Procvičované témata

 • Dynamická alokace
 • Rekurze
 • Valgrind
 • Spojový seznam
 • Zásobník vs. fronta

Úkoly na cvičení

 1. Implementujte frontu, která bude obsahovat celá čísla, která bude uživatel zadávat z klávesnice.
  1. Společně s cvičícím navrhněte vhodnou datovou stukturu, na které bude fronta založena.
  2. Společně s cvičícím navrhněte prototypy funkcí, které umožní vkládání dat do fronty (PUSH), odebírání z fronty (POP), dotaz na poslední prvek.
  3. Vytvořte funkci, která vypíše na konzoli obsah celé fronty.
  4. Nezapomeňte implementovat i funkci, která uvolní všechna data spojená s implementovanou frontou.
  5. Kontrolujte správnost dynamické alokace paměti pomocí Valgrindu.
 2. Upravte vhodně kód tak, abyste naimplementovali zásobník.
  1. S cvičícím diskutujte změny, které jste v kódu provedli.

Další úkoly na procvičení

 1. Implementujte spojový seznam, který v sobě bude obsahovat vždy dvojici dat - dvě celá čísla - první bude datová složka a druhé bude představovat prioritu.
 2. Upravte předchozí seznam tak, aby implementoval prioritní frontu tak, aby funkce PUSH od začátku vytvářela vnitřní stukturu seznamu seřazenou podle priority.

Odkazy

courses/b0b36prp/labs/lab10.txt · Last modified: 2019/12/02 09:12 by seredlad