Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0B36PRP - Procedurální programování

V případě nemoci nebo karantény, kontaktujte svého cvičícího pro případné upravení hodnocení za pozdní odevzdání příslušných domácích úloh. Předtočené přednášky najdete v sekci “Pro studenty” podobně jako video tutoriály k jednotlivým domácím úkolům.

Učitelé

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
Jan Faigl Pátek od 14:45 v KN:E-311 (nebude 26.11.2021) faiglj@fel.cvut.cz KN:E-333a Přednášející
Ladislav Serédi Po domluvě přes MS Teams seredlad@fel.cvut.cz KN:E-429 Skupina MS Teams pro paralelky 202 a 208
Prezentace z cvičení
Ingrid Nagyová Po domluvě emailem nagyoing@fel.cvut.cz KN:E-429
Jindřiška Deckerová Po domluvě emailem deckejin@fel.cvut.cz KN:E-332 Materiály ze cvičení
Jakub Dupák Po domluvě emailem dupakjak@fel.cvut.cz
Vojtěch Štěpančík Po domluvě emailem stepavo2@fel.cvut.cz
Jakub Sláma (BRUTE) Po domluvě emailem slamajak@fel.cvut.cz KN:E-332
Rudolf Szadkowski (Plagiáty) Po domluvě emailem szadkrud@fel.cvut.cz KN:E-331
courses/b0b36prp/start.txt · Last modified: 2021/12/15 14:56 by faiglj