Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

4 - Jednoduché programy s cykly a funkcemi

  • pro vyučující: 04

Procvičovaná témata

Úkoly

  • Vypište všechna sudá čísla od 1 do $n$, kde $n$ zadá uživatel na standardním vstupu
  • Vypište součin všech čísel vypsaných v předchozím kroku
  • Vypište řadu $n$ čísel ve tvaru:

1, -1, 1, -1, 1, -1, ...

  • Napiště program který umožní výpočet Ludolfova čísla jako součtu Leibnizovy řady

$$ \qquad\pi = 4 \sum_{k=0}^\infty\dfrac{(-1)^k}{2k+1} = \dfrac{4}{1}-\dfrac{4}{3}+\dfrac{4}{5}-\dfrac{4}{7}+\dfrac{4}{9}-\dfrac{4}{11}+\cdots $$

  • Vytvořte funkci pro výpočet Ludolfova čísla pomocí $n$ prvků Leibnizovy řady
  • Zjistěte kolik členů řady je potřeba zahrnout, abychom dostali Ludolfovo číslo s přesností na $10^{-6}$.
  • Vypište v dekadické, hexadecimální a binární reprezentaci znak zapsaný na standardním vstupu uživatelem (hint: pro výpis v binárním tvaru použijte bitové operátory)

Standardní vstup:

a
Standardní výstup:
97
0x61
b01100001

courses/b0b36prp/labs/lab04.txt · Last modified: 2018/06/11 15:00 (external edit)