Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Přednášky budou dvojího charakteru. Část přednášek bude sloužit jako úvod do úloh, které budeme řešit na cvičení a část bude přednesena špičkovými odborníky, kteří předestřou zajímavé těžké problémy a jak je lze řešit.

Přednášky jsou v úterý 9:15-10:45, KN:E-107 (Zengrova posluchárna), plán místností

Přednášejí: Tomáš Svoboda (TS) a Petr Pošík (PP)

Časový plán přednášek

Odkazy na slidy a další materiály jsou vám k dispozici hned od začátku, mějte ale na paměti, že obsah může být aktualizován. Přednáškové slidy budou v mnoha případech doplněny malováním a psaním na tabuli či praktickými ukázkami. Přednášky MPI-III jsou motivační, ukazují, co je možné dokázat s pokročilou znalostí algoritmů a matematiky. Znalost z nich nebude zkoušena/testována, není součástí hodnocení předmětu.

Ukázky kódů z jednotlivých přednášek budou také na gitlab.fel. Kódy jsou pro vaši studijní potřebu, některé kusy mohou být záměrně chybné - na přednášce se pokusíme vylepšit atp.

datum č.t. S/L náplň přednášející
26.09.2023 1 L Představení předmětu, pravidla hry, intro.pdf. Vězňovo dilema pd.pdf. Úvod do Pythonu python-intro.pdf. TS
03.10.2023 2 S Hráč jako objekt, řízení hry. kamen-nuzky-papir.pdf zdrojové kódy, late-to-school kódy TS
10.10.2023 3 L Python, základní kameny až skály. 03_python_stones.pdf, zdrojové kódy TS
17.10.2023 4 S Pojmenované argumenty, slovníky, skládání, dědění 04_python_stones_ii.pdf, zdrojové kódy. Úloha Reversi reversi_intro.pdf TS
24.10.2023 5 L Složitější datové typy (množiny). Python comprehensions, Generátory, Logické funkce, … 05_python_stones_iii.pdf. snippets / TS
31.10.2023 6 S Piškvorky jako větší projekt, v němž předchozí znalosti spojíme. Procházky herním polem, logické funkce, jak na čitelný kód. Generátory. 05_python_stones_iii.pdf Zdrojové kódy: repozitář TS
07.11.2023 7 L Automatické testování softwaru. (Slajdy. Pro tisk.) Kódy z přednášky. Moduly pro samostudium/zvídavé. PP
14.11.2023 8 S Čistý kód. PEP 8. (Slajdy. Pro tisk.) Vývoj řízený testy. (Slajdy. Pro tisk.) PP
21.11.2023 9 L Přesun přednášky do T2:C3-132 (stream)! Intro to Spam filter. (Slajdy.) Refactoring.Zpracování chyb a výjimky pro samostudium a zvídavé. PP
28.11.2023 10 S Interaktivní analýza otevřených dat v Jupyter notebooku (Notebook z přednášky). Více o vestavěných nástrojích Pythonu a iterátorech a generátorech pro samostudium a zvídavé. PP
05.12.2023 11 L Motivační přednáška I: Vizuální rozpoznávání reálných objektů v reálném světě J. Matas
12.12.2023 12 S Motivační přednáška II: Page rank, od náhodné procházky k lineární algebře za miliardy. Metoda power iteration. pagerank-rphlecture.pdf TS
19.12.2023 13 L Motivační přednáška III: Predicting the Future in Energy Markets Milan Šulc
09.01.2024 14 S Shrnutí dosažených výsledků Tým RPH

b4b33rph

courses/b4b33rph/prednasky/start.txt · Last modified: 2023/12/13 11:08 by svobodat