Warning
This page is located in archive.

Návrh pravidel, může být ještě upraven.

Nástroje UI

Pod pojmem nástroje UI rozumíme moderní nástroje jako např. ChatGPT, Microsoft Bing Chat, Google Bard, Github Copilot, Code Llama atd. Pravidla pro používání nástrojů UI v kurzu B4B33RPH jsou následující:

 • V tomto kurzu je obecně povoleno používat nástroje UI, pokud není uvedeno jinak.
 • Významné výjimky z tohoto pravidla jsou tyto
  • části zpráv o domácích/semestrálních úkolech, kde byste měli popsat a zhodnotit pozorované výsledky,
  • testíky na některých cvičeních a
 • Buďte upřímní a otevření. Pokud tyto nástroje používáte, uveďte ve své práci jasně, které části byly vytvořeny s jejich pomocí (a jak).
 • Poučte svého učitele o jejich použití! Jsme zvědaví a vděční, když se od vás naučíme, jak tyto nástroje efektivně používat.

Povolení používat tyto nástroje je dvousečná zbraň. Mohou vám v mnoha ohledech pomoci, ale mohou vám také uškodit.

 • Naším cílem je vás něco naučit tím, že od vás vyžadujeme řešení domácích úkolů a semestrálních úloh. (Naopak NENÍ naším cílem naučit vás zkopírovat zadání úlohy do chatu nástroje UI, požádat o řešení a zkopírovat zpět odpověď UI.).
 • Nezapomeňte: Autorem kódu/zprávy/řešení jste vy, i když vám s ním pomohla UI! Jste zodpovědní za všechny chyby, které UI udělá, a za všechna tvrzení, která jsou nesprávná nebo nejsou podložena daty. Jste zodpovědní za všechny neexistující odkazy, které si UI vymyslí.
 • Pokud necháte UI vygenerovat kód za vás, ujistěte se, že rozumíte každému jeho kousku. Můžete být požádáni o jeho vysvětlení nebo úpravu. Ještě lepší je, když vygenerovaný kód využijete k tomu, abyste se dozvěděli něco o syntaxi a vlastnostech programovacího jazyka, nebo dokonce o řešení své úlohy, ale pak (např. po 24 hodinách) řešení implementujete z hlavy znovu, bez pomoci UI.
 • Přímé odevzdání delších částí textu/kódu vygenerovaných UI není žádoucí a může být posuzováno a postihováno podobně jako plagiátorství.
courses/b4b33rph/ai_tools.txt · Last modified: 2023/09/01 11:17 by xposik