Warning
This page is located in archive.

IDLE

IDLE je minimalistické vývojové prostředí pro Python, které je součástí standardní knihovny Pythonu.

IDLE poznámky

Po instalaci Pythonu máte v nabídce start dva spouštěcí soubory: IDLE (Python GUI) a Python(command line). IDLE (Integrated DeveLopment Environment) je pythonovský editor integrovaný přímo pythonu. Jeho výhodou je barevná syntaxe kódu pro lepší přehled a také automatické odsazování textu. Pro psaní scriptu použijte File - New Window (nebo ctrl+N).

Toto prostředí má ve verzi pro MS Windows (po default instalaci) nepříjemnou vlastnost, že pokud je spuštěno v kontextu k souboru s koncovkou py, spustí se s parametrem -n (run IDLE without a subprocess). Poté nelze restartovat Python shell bez zavření celého Shell okna. K tématu viz také diskuse 1 či diskuse 2. Pokud v tomto případě provedete spuštění programu pomocí F5, pak mohou zůstat v paměti některé staré moduly a hrozí nebezpečí zmatení. Robustní řešení je nejprve zabít Python shell pomocí Ctrl-d a pak teprve spusti nový program.

Pokud otevřete IDLE pomocí klasické cesty přes nabídku Start, či zástupce na ploše problém nenastává.

courses/b4b33rph/tutorialy/python/idle.txt · Last modified: 2020/09/23 09:57 by xposik